Neprehliadnite

Informácie pre uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu

Milí uchádzači, vážení rodičia, na našej webovej stránke (vrátane sociálnych sietí) v časti „neprehliadnite“ a v časti „uchádzači“ prinášame vždy aktuálne informácie o možnostiach štúdia na našom gymnáziu. Úvodné informácie sú aj v nasledujúcom plagáte. Je umiestnený aj na webe ...

Čítaj viac

ONLINE škola manažérskych a IT zručností – Pozvánka na denný IT tábor

Zaujímavá ponuka pre žiakov stredných škôl (najmä 3. a 4. ročníkov) v rámci národného projektu IT Akadémia. Aj tento rok je tu možnosť absolvovať denný IT tábor. Tentokrát sa uskutoční v online priestore v čase 8. – 12. februára 2021: ...

Čítaj viac

Gaudeamus online 2021

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Pre študentov v maturitnom a pred-maturitnom ročníku Gaudeamus pripravil zimnú a jarnú sériu Gaudeamus online prednáškových dní. Môžu sa tu stretnúť s vysokými školami, fakultami, univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami zo SR, ČR a zahraničia. ...

Čítaj viac

Virtuálne dni otvorených dverí na VŠ

Termíny  ďalších vysielaní v roku 2021: Prešovský kraj a Žilinský kraj:           12.1.2021 a   9.2.2021 Košický kraj a Banskobystrický kraj:  13.1.2021  a 10.2.2021 Nitriansky kraj a Trnavský kraj:        14.1.2021  a  11.2.2021 Bratislavský kraj a Trenčiansky kraj:  ...

Čítaj viac

Vyučovanie od 11.01.2021 podľa plánu MŠVVaŠ SR

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Pre nás platia podmienky ako doteraz. Teda vyučovanie prebieha online od 11.01.2021 cez platformu MS Teams v štandardnom rozvrhu. Podrobnosti ohľadom termínov a spôsobu hodnotenia budú žiakom oznámené neskôr na ...

Čítaj viac

Modlitbová reťaz za nás

Drahí kolegovia, rodičia, žiaci a študenti! V poslednom období sa situácia spojená so šírením pandémie aj v našom regióne zhoršuje. Pre nás všetkých je táto situácia ťažšia o to, že prichádza v období, keď sme očakávali čosi iné. A toto ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

ONLINE BLOG/VLOG CONTEST – vyhodnotenie

Cieľom online súťaže v písaní blogov a tvorbe video blogov bolo podnietiť študentov k tvorivosti, vyskúšať si náročnosť či jednoduchosť vytvorenia blogu, ktorý zaujme čitateľa, či nakrútenia videa, ktoré bude dobré po každej stránke … a to všetko navyše v ...

Čítaj viac

Vzdelávanie s JA Slovensko

V rámci zážitkového vzdelávania v programe simulovanej študentskej firmy dostávajú študenti gymnázia viacero benefitov aj v realizovaných  vzdelávaniach. Teraz spoločnosť JA Slovensko v spolupráci  so spoločnosťou Accace Bratislava uskutočnili v online priestore stretnutie s úspešnými absolventmi programu – študentská firma – ako aj s aktérmi minuloročných ...

Čítaj viac

Aktivity študentskej firmy

Študentská firma Bufeed dáva do pozornosti Podnikateľský plán a Stanovy študentskej firmy. Podnikateľský plán firmy – pdf verzia: Podnikateľský_plán_Bufeed Stanovy firmy – pdf verzia: Stanovy_Bufeed  

Čítaj viac

#IamRemarkable

#IamRemarkable … … je iniciatíva spoločnosti Google, ktorá umožňuje ženám a nedostatočne zastúpeným skupinám osláviť svoje úspechy na pracovisku i mimo neho. Viac informácií o tejto iniciatíve: https://events.withgoogle.com/iamremarkable-trainers-sk/ #IamRemarkable … … je aj názov IT čajovne, na ktorej sa 16. 12. ...

Čítaj viac

Moja digitálna stopa

V rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe majú žiaci možnosť absolvovať aj v decembri zaujímavé IT čajovne. Sú zamerané na aktuálne témy z oblasti IT. IT čajovňa 03.12.2020 s lektorkou Lenkou Hlinkovou (Algoritmus) ...

Čítaj viac

Roráty v škole

Advent je skvostným obdobím. Je dôležité, aby sme si jeho význam pripomínali a venovali mu patričnú pozornosť. Jednou z tradícií v advente je slávenie tzv. rorátnych sv. omší. Ich názov je odvodený z úvodného spevu v knihe proroka Izaiáša: „Rorate caeli ...

Čítaj viac