Neprehliadnite

Už 20 rokov s Vami

Vďaka Vám, učitelia… Sú dni a chvíle v živote človeka, keď sa na chvíľu zastaví a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá ubehla v radostných, všedných i náročných dňoch jeho života. Pre našu spojenú školu je takýmto okamihom práve deň, ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania | ďalšie kolo

Vážení uchádzači, vážení zákonní zástupcovia, na základe výsledkov prijímacieho konania v ďalšom kole uverejňujeme v súlade s legislatívnymi termínmi výsledky prijímacieho konania v študijnom odbore 7902 J gymnázium pre školský rok 2024/2025. Prosíme, aby ste nám do dvoch pracovných dní ...

Čítaj viac

Redakčná rada na návšteve u pána prezidenta Schustera

V stredu 12. júna sa členovia redakčnej rady nášho školského časopisu Quo vadis stretli s bývalým prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom v tzv. prezidentskej knižnici vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, kde stále „úraduje“, aj keď by už nemusel. Bolo to milé stretnutie ...

Čítaj viac

Oznam o konaní ďalšieho kola prijímacích skúšok

Vážení rodičia, milí uchádzači, v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla, že sa vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2024

Milí uchádzači, vážení rodičia, výsledky prijímacieho konania na gymnázium (odbor 7902 J) pre školský rok 2024/2025 sú zverejnené v nasledujúcej tabuľke. Informácia o prijatí uchádzača v zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu (17. máj 2024) ...

Čítaj viac

Redaktorka Quo vadis v prezidentskom paláci

Z tohtoročného jubilejného Štúrovho pera sme si odniesli niekoľko vynikajúcich ocenení. Náš časopis Quo vadis získal spomedzi 57 stredoškolských časopisov úžasné 3. miesto v hlavnej kategórii a umiestnil sa v zlatom pásme. Redaktorka Kristína Pásztorová  bodovala aj  v kategórii  novinárske príspevky ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Dejiny umenia

Posledné hodiny seminára Dejiny umenia v tomto školskom roku sme príjemne strávili vo vile a ateliéri významného košického sochára Jána Mathého. Dnes je to múzeum. Ateliér totiž venovala mestu Košice jeho milovaná manželka. Súčasťou daru je 3000 kresieb a 400 ...

Čítaj viac

Digitálny detektív vs. KyberZoo

Naši gymnazisti absolvovali 26. júna 2024 pútavú prednášku s názvom🕵️‍♀️ Digitálny detektív vs. KyberZoo 🐻🐯🐼, ktorú pripravila vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike  CSIRT.SK . Dozvedeli sme sa podrobnejšie, aké proaktívne aj reaktívne činnosti táto jednotka vykonáva. Študenti zistili, ...

Čítaj viac

Prehliadka Múzea obetí komunizmu a workshop Akcia B

„Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu! Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda! Lebo je väčšia a silnejšia ako moc!” Tieto slová vyslovil 24. júna 1954 Silvester Krčméry počas svojej záverečnej reči ...

Čítaj viac

Juniáles na GKM

Prvý letný deň a zároveň poslednú akciu študentského parlamentu „Juniáles“ si študenti nášho gymnázia veľmi užili. So školským rokom sa rozlúčili grilovaním a skvelou zábavou. Nechýbala ani dobrá hudba a tanec. Samozrejme, nezabudli na nás ani naši absolventi, ktorí nás ...

Čítaj viac

GKM na Letnom CyberSecurityDay

Nachádzate často vo svojej pošte spam s podozrivými odkazmi? Váš email a heslo ste objavili v zoznamoch uniknutých údajov? Používate rovnaké heslo do viacerých aplikácií alebo si ukladáte heslá do prehliadača? Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku kladne, boli ...

Čítaj viac

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Vo štvrtok 6. júna 2024 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 32. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Odborné poroty v jednotlivých kategóriách mali neľahkú úlohu vybrať spomedzi množstva zaujímavých ...

Čítaj viac