Neprehliadnite

Prihlasovanie na krúžky

Milí žiaci, vážení rodičia! V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom online formulára. Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 08.09.2021. Postup je nasledujúci: Ponuka krúžkov je rozdelená na ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka a užitočné informácie

Milí študenti, vážení rodičia! Začiatok školského roka je vo štvrtok 02. septembra 2021 prezenčnou formou. Prosíme Vás, aby ste sa zhromaždili vo svojich triedach o 9.00 h. Vyučovanie v tento deň skončí okolo 11.30 h. Keďže je jedáleň a vstupná ...

Čítaj viac

Čo v prípade, že Vás neprijali na strednú – II. kolo prijímačok

V prípade, že Vás, resp. Vaše dieťa neprijali na strednú školu, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0911 872 801, prípadne emailom na office@gkmke.sk a dohodneme si podrobnosti. II. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 22.06.2021. Je potrebné doručiť prihlášku buď ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Oznam o výberovom konaní

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ strednej školy – nemecký jazyk Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2021/2022 (odbor 79 02 J) na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijatie do prvého ročníka: identifikátor žiaka test z matematiky test zo slovenského ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Ukončenie školského roka

Školský rok 2020/2021 sa skončil. Keďže 29.06. je slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov, stretli sme sa v kostole Božieho Milosrdenstva na sv. omši, ktorú celebroval náš školský kaplán Mgr. Ján Kocúrko. Homília bola trefná a výsostne aktuálna zameraná na ...

Čítaj viac

Navštívili nás naši absolventi

Špeciálny dôvod na radosť sme mali v stredu 23. júna. Naše gymnázium navštívili bývalí študenti,  novokňaz František Bujňák a diakon Jakub Mura. V školskej kaplnke František slávil sv. omšu a udelil nám novokňazské požehnanie. Ďakujeme Františkovi a do jeho kňazského pôsobenia ...

Čítaj viac

Imatrikulácia prvákov

Sme v závere špecifického školského roka, ktorý približne 210 dní prebiehal online formou. Redukcia osobného stretávania nám neumožnila organizáciu významných školských podujatí. Jedným z nich je imatrikulácia. Termín imatrikulácia pochádza z latinského slova in-matrikulo a doslova znamená zápis do zoznamu. ...

Čítaj viac

Quo vadis je druhým najlepším študentským časopisom na Slovensku

Časopis Quo vadis opäť nesklamal. Z 26. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero si za svoju prácu odniesol dve umiestnenia. Patrí mu 2. miesto v absolútnom poradí a 2. miesto mu udelila aj Nadácia Slovenskej sporiteľne. Do súťaže sa zapojilo 70 stredoškolských ...

Čítaj viac

Otec nablízku

Otec nablízku je názov celoslovenskej umeleckej súťaže, ktorú pri príležitosti Dňa rodiny 2021 vyhlásilo Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Podľa vyjadrenia organizátorov ...

Čítaj viac

Úspech v celoslovenskej súťaži

V 29. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ boli naši študenti Lucia Líšková (3. A) Matej Kočík (3. A) a Dávid Kráľ (3. A) úspešní. Všetci traja v tejto prestížnej súťaži za svoje literárne ...

Čítaj viac