Neprehliadnite

Lístky na podujatie 20 rokov Spojenej školy sú grátis

Vážení absolventi, vážení rodičia, pozývame Vás na oslavy 20. výročia založenia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 27.06.2024. Program je zložený z dvoch častí: 15.00 h. – sv. omša v kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach ...

Čítaj viac

Prípravný kurz pred ďalším kolom prijímacích skúšok

Milí uchádzači, vážení rodičia, pred ďalším kolom prijímacích skúšok ponúkame pre uchádzačov prípravný kurz, ktorý sa uskutoční v utorok 11.06.2024 v čase od 14.00 do 15.45 h. v našich priestoroch. Cieľom prípravného kurzu je pripraviť uchádzačov na typové úlohy z ...

Čítaj viac

Oznam o konaní ďalšieho kola prijímacích skúšok

Vážení rodičia, milí uchádzači, v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla, že sa vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2024

Milí uchádzači, vážení rodičia, výsledky prijímacieho konania na gymnázium (odbor 7902 J) pre školský rok 2024/2025 sú zverejnené v nasledujúcej tabuľke. Informácia o prijatí uchádzača v zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu (17. máj 2024) ...

Čítaj viac

Papierová stopa na festivale STARMUS

Klimatické zmeny a ich vplyv na našu planétu nenechávajú ľahostajnými nielen vedcov a environmentálnych aktivistov, ale ani nadšených mladých ľudí. Presvedčiť sa o tom mohli v stredu 15. mája 2024 na Hlavnom námestí v Bratislave aj účastníci finálového vystúpenia PBL ...

Čítaj viac

Redaktorka Quo vadis v prezidentskom paláci

Z tohtoročného jubilejného Štúrovho pera sme si odniesli niekoľko vynikajúcich ocenení. Náš časopis Quo vadis získal spomedzi 57 stredoškolských časopisov úžasné 3. miesto v hlavnej kategórii a umiestnil sa v zlatom pásme. Redaktorka Kristína Pásztorová  bodovala aj  v kategórii  novinárske príspevky ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Redakčná rada na návšteve u pána prezidenta Schustera

V stredu 12. júna sa členovia redakčnej rady nášho školského časopisu Quo vadis stretli s bývalým prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom v tzv. prezidentskej knižnici vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, kde stále „úraduje“, aj keď by už nemusel. Bolo to milé stretnutie ...

Čítaj viac

V ateliéri

Študenti nášho gymnázia a seminára Dejiny umenia tvorili z hliny priamo tam, kde vzniká umenie – v ateliéri výtvarníčky a keramikárky Jarmily Mitríkovej. Aktivita sa uskutočnila 11. júna 2024 Fotogaléria

Čítaj viac

Turnaj vo futbale

V pondelok 10. júna 2024 si naši študenti zašportovali aj mimo hodín telocviku a zmerali si svoje sily vo futbale. Na školský futbalový turnaj pozvali aj deviatakov. Všetky tímy, samozrejme, predviedli vynikajúce športové výkony a skvelú tímovú spoluprácu. Víťazom sa však ...

Čítaj viac

Krajské kolo Chemickej olympiády

Náš gymnazista Marko Šoffa z 1.Ag sa v tomto školskom roku zapojil do riešenia olympiády z chémie. V krajskom kole chemickej olympiády, ktoré sa konalo 16. mája 2024 na pôde PF UPJŠ v Košiciach, sa umiestnil na úžasnom 3. mieste ...

Čítaj viac

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

V stredu 15. mája 2024 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. Náš prvák Marko Šoffa (1.Ag) v tejto náročnej súťaži úspešne zabojoval a v konkurencii rovesníkov z celého Košického kraja obsadil v kategórii ...

Čítaj viac

Digitálna jedáleň

Prednedávnom prešla naša jedáleň kompletnou rekonštrukciou a vizuálnou zmenou. Stala sa tak miestom príjemného stretávania sa. Isté však je, že najvyššia návštevnosť je tam práve v čase obeda. Vďaka aplikácii EduPage máme možnosť nahliadnuť do týždenného jedálneho lístka a prečítať ...

Čítaj viac