Neprehliadnite

Kde sa s nami najbližšie stretnete?

Predvianočný čas môže vyzerať aj inak ako komerčne. Príďte ho prežiť k nám. Začnite s nami obdobie adventu rorátnou sv. omšou v pondelok 3.12.2018 ráno o 06.15 h. v našej školskej kaplnke pri svetle lampášov aj s last minute požehnaním adventných vencov. Ďalšie rorátne sv. omše sú v piatky 7.12. ...

Čítaj viac

Advent „… tak inak“

Ak máte chuť prežiť tohtoročný advent hodnotne, budeme veľmi radi ak príjmete pozvanie na niektorú z ponúkaných akcií. Každoročne pripravujeme cyklus adventných besied. Tento rok naše pozvanie prijali Martin Husovský s manželkou (skupina KOMAJOTA), ktorí sa predstavia v stredu 5.12.2018 o 17.00 h. Tanečníci Peter Vidašič a Tomáš Surovec budú ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí a Pro Educo

Vážení rodičia, milí žiaci! Pozývame Vás na Deň otvorených dverí na našom gymnáziu, ktorý sa uskutoční v utorok 11.12.2018 od 10.00 do 15.00 h. Podujatie bude koncipované ako interaktívna ukážka rôznych vzdelávacích modulov s možnosťou získania priamej spätnej väzby od žiakov a pedagógov. Ešte pred Dňom otvorených dverí nás v ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

GKM usporiadalo DOD a prezentovalo na Pro Educo

5. a 6. decembra 2018 sa otvorili brány najväčšieho veľtrhu vzdelávania a práce v regióne východného Slovenska po dvanástykrát. Návštevníci mali opäť možnosť získať informácie, ako sa orientovať a rozhodovať pri výbere ďalšieho štúdia na strednej či vysokej škole a konfrontovať sa s ponukou aktuálnych voľných pracovných miest na trhu ...

Čítaj viac

Prezentácia úspešného projektu Dobrý nápad

Siedmy decembrový deň patril členom Dream teamu, ktorí počas rannej poľadovice cestovali do Levoče, aby prezentovali úspešnú realizáciu projektového zámeru v rámci projektu Dobrý nápad. Cieľom projektu na našom gymnáziu bolo vytvorenie relaxačnej zóny bez mobilov v ambícii podporovať priamu komunikačnú interakciu. Lukáš Simočko, Terézia Bariová a Katka Szalonová ako ...

Čítaj viac

Len tak o normálnych veciach

Neformálne stretnutie s členmi škupiny Komajota Martinom Husovským a Jurajom Kováčom sa konalo v predvečer sviatku sv. Mikuláša. Cieľom týchto stretnutí konaných na našej škole je ponúknuť alternatívu oproti hlučnému prežívaniu adventu. Martin Husovský, rodák z Prešova, rozprával o svojej rodine, umeleckom živote, tvorbe, inšpiráciách, cestovaní. Skupina Komajota, v ktorej ...

Čítaj viac