Neprehliadnite

Čo v prípade, že Vás neprijali na strednú – II. kolo prijímačok

V prípade, že Vás, resp. Vaše dieťa neprijali na strednú školu, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0911 872 801, prípadne emailom na office@gkmke.sk a dohodneme si podrobnosti. II. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 22.06.2021. Je potrebné doručiť prihlášku buď ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Oznam o výberovom konaní

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ strednej školy – nemecký jazyk Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2021/2022 (odbor 79 02 J) na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijatie do prvého ročníka: identifikátor žiaka test z matematiky test zo slovenského ...

Čítaj viac

Prevádzka od 19.4.2021

PRAVIDLÁ KTORÉ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021

Čítaj viac

Pozvánka na DNA Day

DNA DEŇ je jedinečný deň, kedy sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike, dedičnosti a o samotnej DNA. 25. apríl je oficiálnym dňom DNA a pripomína nám výročie dňa objavenia dvojzávitnice DNA. Celosvetovo majú študenti možnosť prezentovať svoje vedecké projekty výskumníkom ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Ukončenie školského roka

Školský rok 2020/2021 sa skončil. Keďže 29.06. je slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov, stretli sme sa v kostole Božieho Milosrdenstva na sv. omši, ktorú celebroval náš školský kaplán Mgr. Ján Kocúrko. Homília bola trefná a výsostne aktuálna zameraná na ...

Čítaj viac

Imatrikulácia prvákov

Sme v závere špecifického školského roka, ktorý približne 210 dní prebiehal online formou. Redukcia osobného stretávania nám neumožnila organizáciu významných školských podujatí. Jedným z nich je imatrikulácia. Termín imatrikulácia pochádza z latinského slova in-matrikulo a doslova znamená zápis do zoznamu. ...

Čítaj viac

Quo vadis je druhým najlepším študentským časopisom na Slovensku

Časopis Quo vadis opäť nesklamal. Z 26. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero si za svoju prácu odniesol dve umiestnenia. Patrí mu 2. miesto v absolútnom poradí a 2. miesto mu udelila aj Nadácia Slovenskej sporiteľne. Do súťaže sa zapojilo 70 stredoškolských ...

Čítaj viac

Otec nablízku

Otec nablízku je názov celoslovenskej umeleckej súťaže, ktorú pri príležitosti Dňa rodiny 2021 vyhlásilo Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Podľa vyjadrenia organizátorov ...

Čítaj viac

Úspech v celoslovenskej súťaži

V 29. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ boli naši študenti Lucia Líšková (3. A) Matej Kočík (3. A) a Dávid Kráľ (3. A) úspešní. Všetci traja v tejto prestížnej súťaži za svoje literárne ...

Čítaj viac

Úspech v súťaži Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil 67. ročník. V regionálnom kole naše gymnázium v prednese prózy úspešne reprezentoval Tomáš Kočiš (1. Ag), ktorý získal tretie miesto. Blahoželáme a ...

Čítaj viac