Neprehliadnite

Pro Educo | Stánok 32

Gymnázium sv. Košických mučeníkov bude vystavovať na vzdelávacom veľtrhu Pro Educo. Nájdete nás v stánku č. 32. Otváracie hodiny pre verejnosť sú v stredu 6. decembra 2023 od 9.30 do 15.30 h. a vo štvrtok od 8.30 do 14.30 h. ...

Čítaj viac

Svet sa mení vďaka tvojmu príkladu, nie názoru

Jesenný čas je spojený s uvažovaním o potenciálnej strednej škole. Deviataci sú konfrontovaní s ponukami stredných škôl, ktoré viac alebo menej agresívne dokazujú svoje výhody, prečo by sa mal deviatak či deviatačka stať práve ich žiakom. Dovoľte nám predložiť niekoľko racionálnych a logických argumentov ...

Čítaj viac

Riaditeľské voľno

Milí rodičia a žiaci, dňa 16.novembra 2023 (štvrtok) bude riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogického zboru na Metodickom dni učiteľov katolíckych škôl. V prevádzke nebude ani školská jedáleň. Ďakujeme za porozumenie.

Čítaj viac

Rodičovské združenie | pozvánka

Vážení rodičia, pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 21.novembra 2023 v čase od 15.00 do 17.15 h. v jednotlivých triedach. Obsahom konzultácií je informácia o dochádzke, správaní a prospechu Vašich detí. Zároveň zaznejú informácie o ...

Čítaj viac

Viazanie adventných vencov

Milí priatelia, už v predstihu dávame do pozornosti tradičné podujatie viazanie adventných vencov. Prebiehať bude v piatok 1.12. od 15.00 h. do 18.00 h. u nás v škole. Veniec si môžete prísť uviazať, alebo si ho už hotový zakúpiť. Advent ...

Čítaj viac

SWAP burza

Milí rodičia, ponúkame možnosť výmeny tovaru, tzv. SWAP burzy, ktorá sa na našej škole bude konať pilotne presne podľa inštrukcie na plagáte. Zber šatstva sa uskutoční v piatok 20.10. od 12.00 do 16.00 h. Šatstvo od Vás preberie poverený člen ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

GKM bodovalo aj v Snine

Gerbócova literárna Snina, autorská súťaž určená začínajúcim poétom, prozaikom i esejistom, má za sebou už 22. ročník. Slávnostný galaprogram, spojený s vyhlásením výsledkov a oceňovaním, sa konal v honosných priestoroch historického kaštieľa v Snine prvý decembrový piatok. Celoslovenské podujatie, ktoré dávno prekročilo hranice Slovenska, nesie ...

Čítaj viac

Exkurzia vo Viedni

Začiatkom decembra sa skupina 40 študentov a učiteľov podujala navštíviť Viedeň. Cieľom exkurzie bolo spoznať základné kultúrno-historické pamiatky Viedne, ktorej metropolitná oblasť s viac ako 2,8 mil. obyvateľov tvorí približne tretinu rakúskej populácie. Klasické a už zimné počasie so striedajúcim ...

Čítaj viac

Ako pracuje súd?

Maturanti z občianskej náuky 30. novembra 2023 v rámci seminára navštívili reálne súdne pojednávanie. Na Mestskom súde v Košiciach mali možnosť sledovať pojednávanie z oblasti občian-skeho práva týkajúce sa susedských sporov. Hlavným záujmom exkurzie bolo reálne zažiť právnu prax, v ...

Čítaj viac

Slovo bez hraníc

V utorok 21. novembra sa naša študentka Zsófia Szaniszlo zúčastnila 25. ročníka celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc, v ktorej získala 3. miesto. V tomto školskom roku sa do súťaže prihlásilo 130 súťažiacich. V sále okrem slovenčiny znela aj maďarčina, ruština, ukrajinčina, arabčina ...

Čítaj viac

InterStudy

28. novembra 2023 pani Žaneta Uhlerová z InterStudy predstavila našim gymnazistom možnosti štúdia v zahraničí.

Čítaj viac

Noc v škole

V noci z 24. na 25. novembra 2023 priestory našej školy ožili vďaka odvážnym gymnazis-tom, ktorí sa nebáli opustiť pohodlie svojich izieb a vymeniť ho za netradičný zážitok, poriadnu zábavu, karimatky a spací vak. Hlavná téma tejto rozprávkovej noci bola ...

Čítaj viac