Neprehliadnite

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Oznam o výberovom konaní

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ strednej školy – nemecký jazyk Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2021/2022 (odbor 79 02 J) na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijatie do prvého ročníka: identifikátor žiaka test z matematiky test zo slovenského ...

Čítaj viac

Prevádzka od 19.4.2021

PRAVIDLÁ KTORÉ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021

Čítaj viac

Pozvánka na DNA Day

DNA DEŇ je jedinečný deň, kedy sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike, dedičnosti a o samotnej DNA. 25. apríl je oficiálnym dňom DNA a pripomína nám výročie dňa objavenia dvojzávitnice DNA. Celosvetovo majú študenti možnosť prezentovať svoje vedecké projekty výskumníkom ...

Čítaj viac

Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov štvrtého ročníka

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021  (https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf) sa na našom gymnáziu obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 4. ročníka.  Informácie o obnovení vyučovania nájdete na webe https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf Vyučovanie bude prebiehať podľa doteraz platného rozvrhu pre dištančné vzdelávanie aj s príslušným ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

GKM opäť ožilo

Po dlhých mesiacoch online vyučovania chodby nášho gymnázia opäť dýchajú študentskou atmosférou. Prezenčné vzdelávanie sa v prvých dňoch nieslo v znamení sociálnych aktivít, zisťovania spätnej väzby, reflexie na obdobie dištančného vzdelávania i opakovania učiva. Veď posúďte sami 🙂  

Čítaj viac

Deň Zeme v online priestore

Všetci vieme, že 22. apríl (okrem iných významných jubileí) je aj Dňom Zeme. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21 marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný ...

Čítaj viac

Maturanti v škole

Do školských lavíc si po dlhšom čase  aspoň na malú chvíľku prišli sadnúť naši maturanti. Na školu i spolužiakov sa úprimne tešili a priestory školy si skutočne vychutnávali. Chýbali im už len mladší spolužiaci. Snáď ich uvidia skôr, ako opustia brány svojej alma ...

Čítaj viac

Úspech na kraji v geografickej olympiáde

„Len búrky a vlny dávaju moru dušu a život.“ To tvrdil významný nemecký geograf Alexander von Humboldt. Geografia je vedou, ktorá pomáha študentom zažiť cez búrku i vlny úspech. V krajskom kole geografickej olympiády (kategória A) získali naši študenti významné ...

Čítaj viac

Klimatická zmena a jej dopady

V tomto týždni sme si pripomenuli Svetový deň vody. Témou  Svetového dňa vody (ktorý je termínovo viazaný na 22. marec alebo na dni okolo tohoto dátumu) je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je voda prepojená ...

Čítaj viac

Sviatok Zvestovania Pána

Sviatok Zvestovania Pána a Deň počatého dieťaťa 25. 3. 2021 z našej školskej kaplnky …  

Čítaj viac