Neprehliadnite

Neprijali Vás na strednú? Je tu ešte šanca…

Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania na prijatie do prvého ročníka gymnázia 2022/23

Vážení rodičia, milí uchádzači. Výsledky prijímacieho konania na prijatie do prvého ročníka gymnázia na školský rok 2022/2023 sú zverejnené dňa 18.05.2022. p.č. kód uchádzača test z matematiky test zo slovenského jazyka a literatúry celkový súčet bodov v prijímacom konaní výsledok ...

Čítaj viac

Bezpečne v online svete – ponuka

Pre potvrdenie záujmu vyplňte formulár: https://forms.office.com/r/rAVu6FRaMr Formulár je dostupný aj po načítaní QR kódu: Viac o činnosti nášho tímu: https://gym.gkmke.sk/it-aktivity/kyberneticka-bezpecnost/ Tešíme sa na vás. KyberTím GKMKE

Čítaj viac

Oznam o dátume zverejnenia výsledkovej listiny z prijímacích skúšok

Milí uchádzači, vážení rodičia, na základe Usmernenia k prijímaciemu konaniu pre SŠ na školský rok 2022/2023 oznamujeme, že výsledková listina z prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 s poradím uchádzačov bude zverejnená dňa 18.05.2022.  

Čítaj viac

Hlasovanie v súťaži Slovenskô ako maľované

Milí priatelia, zaiste ste postrehli, že obchodný reťazec Lidl spustil súťaž, v ktorej môžu školy získať výpočtovú techniku. Rovnako viete, že naša škola má viacero zložiek (materská škola, základná škola, gymnázium, základná umelecká škola). Chceme sa ako škola zapojiť do ...

Čítaj viac

TASRFOE

Vážení čitatelia, ponúkame vám odkazy na diskusné relácie zamerané na upevňovanie povedomia o Európskej únii, Európskom parlamente ako aj diskusiu o budúcnosti Európy. Diskusné relácie vznikli v súvislosti s organizovaním Konferencie o budúcnosti Európy. Ich hosťami boli poslanci Európskeho parlamentu, analytici a odborníci na ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Bezpečne v online svete

19. mája 2022 sa v priestoroch jedálne našej školy uskutočnil workshop Bezpečne v online svete, ktorý pripravili gymnazisti, členovia KyberTímu GKMKE. Pozvaní boli rodičia a starí rodičia celej našej spojenej školy. Prezenčnú formu doplnili aj vysielaním cez Teams pre záujemcov, ...

Čítaj viac

KyberTím vzdeláva svoje okolie

KyberTím GKMKE sa 18. mája 2022 v popoludňajších hodinách vybral na svoju prvú externú vzdelávaciu akciu. Kiara Koščová, Dávid Kozák, Melita Koščová a Ján Samuel Beľan navštívili Centrum Dorka na Sídlisku KVP. Pre deti pripravili prezentáciu o sociálnom inžinierstve a ...

Čítaj viac

Počítačová bezpečnosť v 3.Ag

Dňa 18. 5. 2022 náš KyberTím pripravil prednášku pre žiakov gymnázia. Nosné témy boli sociálne inžinierstvo, malvér, podvodné správy, phishing, vishing a smishing. Hoci už žiaci majú v tejto oblasti nejaké vedomosti, rozšírili si obzory o nové a aktuálne informácie. ...

Čítaj viac

Rozlúčka s maturantmi

Keď končí sa vaša spoločná cesta, smiech  zomrel v tichu opustenej triedy, zostali  po vás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie ti ozvena krokov: poslednou stránkou triednej knihy zatváraš spomienky niekoľkých ...

Čítaj viac

Báseň pre Františka

Jedným z darov, ktoré Slováci doniesli Svätému Otcovi počas ďakovnej púte, bola aj zbierka literárnych a výtvarných prác študentov, žiakov, rodín a jednotlivcov s názvom Báseň pre Františka. Teší nás, že do výberu sa dostal aj príspevok nášho maturanta Mateja Kočíka a on sa tak ...

Čítaj viac

Deň Európy 2022 – Občianska náuka zážitkovo

 „Oslavou veľkého európskeho projektu je 9. máj. Je to oslava mieru, demokracie, slobody a spolupráce v Európe. Vojny, konflikty a vzájomné súťaženie nedávali Európanom pokojne spávať mnohé stáročia. A dnes nám aktuálne dianie opäť ukazuje, že naše spoločné európske úsilie ...

Čítaj viac