Neprehliadnite

Duchovná služba

Milí študenti, vážení rodičia, v kontexte aktuálnej situácie v súlade s plánom pastoračnej starostlivosti ponúkame našim žiakom a študentom, rovnako aj rodičom (pri zachovaní všetkých hygienických opatrení) možnosť: pristúpiť ku sviatosti zmierenia požiadať o prijatie eucharistie požiadať o duchovný rozhovor, ...

Čítaj viac

Rozvrh, časový rozpis a poznámky k dištančnému vzdelávaniu

Milí študenti, keďže od 12.10.2020 do odvolania sa na stredných školách mení forma vzdelávania z prezenčnej na dištančnú, je dobré pripomenúť si niekoľko základných informácií, ktoré sú v platnosti. Riaditeľstvo školy v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zabezpečilo organizáciu dištančného vzdelávania. Z ...

Čítaj viac

Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od ...

Čítaj viac

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia, opakované voľby do Rady školy za organizačné zložky gymnázium a základná umelecká škola sa uskutočnia v pondelok 12.10.2020 od 14.30 do 17.00 h. vo vestibule školy pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Opakované voľby sa konajú z dôvodu, že ...

Čítaj viac

Covid – aktuálne informácie

Aktuálne – od 12.10.2020 Vážení rodičia, od pondelka 12. októbra 2020 budú na Slovensku platiť nové opatrenia z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu. Opatrenia budú platiť do odvolania. Pre školstvo a konkrétne pre naše gymnázium bude od pondelka platiť nasledovné: Gymnázium ...

Čítaj viac

Postrehy z posledného obdobia

Aké sú všetky nastavenia relatívne a krehké. Platí to aj pre oblasť vzdelávania. Definuje nás miera nostalgie a na druhej strane vízia utopickej budúcnosti. Pritom dôležitý je dnešok. Aj tu platí, že história sa opakuje. Hovoríme, aké to bolo, prípadne aké by ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Základy UX

Študenti a učitelia nášho gymnázia mali aj v tomto školskom roku možnosť zúčastniť sa zaujímavej IT čajovne. V kontexte platných opatrení sa čajovňa 19.10.2020, samozrejme, konala v online priestore; v rámci našej participácie v projekte IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie. Čajovňou nás ...

Čítaj viac

Opäť sme online

14.10.2020 Kreatívny tím učiteľov nášho gymnázia je opäť v akcii. Neúnavne sa školí a zdokonaľuje, aby vždy s nadchádzajúcim dňom mohol kvalitnejšie a pútavejšie poskytnúť našim gymnazistom obsah vzdelávania. V súčasnosti opäť online formou. Dištančnú výučbu rozbiehame tentoraz  so službou ...

Čítaj viac

Učebňa Carla Acutisa

Nie je novinkou, že na našom gymnáziu máme odborné a niektoré špecifické učebne pomenované po významných osobnostiach vedy, umenia, kultúry i cirkvi. Tentokrát chceme upriamiť pozornosť na učebňu informatiky, ktorá nesie meno nového blahoslaveného Carla Acutisa. Influencer Carlo je príkladom ...

Čítaj viac

Noví absolventi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Aj tento rok sme na našej škole mohli oceniť študentov, ktorí sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho programu a vytrvalo na sebe pracovali v polročnom programe. Sú to: Juraj Šoltis (1.Ag), Kiara Koščová (2.Ag), Lucia Líšková (3.Ag) a Eduard Eliáš (3.Ag). Rozvíjali talent, športové ...

Čítaj viac

Naša študentka na Girl’s Day

Girl’s Day prepája stredoškoláčky s IT firmami, organizáciami a vysokými školami. Cieľom tohto podujatia je prebudiť v dievčatách záujem o štúdium informatiky. Aj študentka nášho gymnázia sa 8. 10. 2020 zúčastnila tejto zaujímavej akcie. Kiara Koščová, naša nádejná programátorka, navštívila firmu Visma ...

Čítaj viac

Live stream-ová svätá omša

Napriek mimoriadnym hygienickým opatreniam sme dňa 7. 9. 2020 oslávili sviatok sv. Košických mučeníkov. Slávnostnú svätú omšu celebroval ICDr. Mgr. Peter Sykora, PhD., farár farnosti KVP. Sv. omšu organizačne zabezpečila trieda 3.Ag pod vedením pani učiteľky PaedDr. Heleny Čižmárovej. Cez ...

Čítaj viac