Neprehliadnite

Zaži deň stredoškoláka

Milí študenti! Už niekoľko rokov po sebe organizujeme podujatie Zaži deň stredoškoláka. Cieľom podujatia je priblížiť žiakom  9. ročníka vzdelávanie na gymnáziu prezentovaním tém s dôrazom na vedu, inovatívnosť, kreativitu a teambuilding. V tomto roku plánujeme toto podujatie realizovať vo štvrtok 28.02.2019 od 9.00 do 12.00 h. podľa časového rozvrhu ...

Čítaj viac

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Vážení rodičia, milí uchádzači! Ponúkame Vám možnosť prípravného kurzu na prijímacie skúšky na gymnázium, ktorý sa uskutoční v pondelok 08.04.2019 od 15.00 h. na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov na Čordákovej 50 v Košiciach. Obsahom kurzu je zopakovať učivo a priblížiť okruhy úloh, ktoré sa objavujú na písomných prijímacích skúškach zo ...

Čítaj viac

2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

IT čajovňa alebo ľudský mozog v PC

V rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočiesa študenti nášho gymnázia zúčastnili popularizačnej prednáškyna tému Ľudský mozog v počítači – Realita alebo sci-fi? Prednáška sa uskutočnila 12. februára 2019 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedecký pracovník PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD. z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej ...

Čítaj viac

Príbeh vín ako pozvánka pre rodičov

Vážení rodičia! V kontexte upevňovania vzťahov, formovania kolektívu a z podnetov rodičov Vám v mesiaci marec 2019 ponúkame dve zaujímavé podujatia. Spoločenský večer spojený s degustáciou vína Uskutoční sa v piatok 01.03.2019 od 18.30 h. v škole. Príspevok na pár je 25 eur, ktorý je treba uhradiť hotovostne na sekretariáte školy najneskôr v stredu 27.02.2019. V cene je ...

Čítaj viac

V metropole východu spojili ples farnosti a cirkevnej školy do jedného

Počas uplynulého víkendu sa mládež a dospelí zabávali vo farnosti Božieho milosrdenstva. Prvýkrát tento ples spoločne pripravili farnosť Božieho milosrdenstva, Gymnázium sv. Košických mučeníkov a občianske združenie Prameň milosrdenstva. Aj napriek chrípkovej epidémii na východom Slovenku sa na plese zúčastnilo okolo 150 účastníkov. „Po niekoľkoročnom snažení sa nám podarilo spojiť ples farností  a ples ...

Čítaj viac