Neprehliadnite

Podávanie prihlášok na gymnázium

Pre informáciu uvádzame postup podávania prihlášok na strednú školu a teda aj na naše gymnázium. Minister školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Teda svojej základnej škole oznámite, ...

Čítaj viac

Duchovná ponuka pred Veľkou nocou

Drahí študenti! S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami vám chcem dať do pozornosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia je dôležité nahlásiť emailom: kaplan.sskm@gmail.com, alebo na mojom facebookovom profile. Tiež vám chcem byť nápomocný. Ak by chcel niekto rozhovor (platí aj tu profesionálne tajomstvo), tak tu je možností viac. Okrem osobného ...

Čítaj viac

Prerušenie vyučovania do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

1. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády

Geografická olympiáda pozostáva z viacerých častí. Máme na mysli krajské kolo. Jednou z alternatív je, aby študent napísal prácu (rozsahom asi ako bakalárska práca). Práca dostane svojho oponenta z radov vysokoškolských pedagógov zo Slovenska. Nasleduje test na overenie vedomostí, obhajoba práce a zodpovedanie pripomienok oponenta. Tieto kľúčové faktory sú bodované ...

Čítaj viac

Učíme online

Naša škola je zapojená do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vďaka spolupráci IT Akadémie so spoločnosťami CEELABS a Alef Distribution, sme ako škola dostali možnosť využívať systémové riešenie v podobe prístupu k portfóliu videokonferenčných riešení spoločnosti Cisco (Webex Enterprise Trial). Tieto riešenia umožnia každému učiteľovi organizovať vzdialenú výučbu pre svojich žiakov a študentov ...

Čítaj viac

7. miesto v kraji

Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach obsadilo podľa hodnotenia portálu INEKO za školský rok 2018/2019 7. miesto v rámci Košického kraja. Hodnotenie si môžete pozrieť na tomto odkaze. Pri hodnotení sa berie ho úvahy 41 ukazovateľov, poďakovanie patrí študentom a učiteľom, ktorí si svedomito plnia svoju náročnú úlohu. Stručná metodika hodnotenia podľa ...

Čítaj viac