Neprehliadnite

Daruj ponožku

Milí priatelia, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do našej výzvy „Daruj ponožku“, v ktorej zbierame nové dámske a pánske ponožky. Adresujeme ich ľuďom v núdzi a bez domova, pre ktorých je blížiaca sa zima náročným obdobím. Ponožky môžete nosiť od ...

Čítaj viac

Milión detí sa modlí ruženec

Milí študenti, drahí rodičia! Pozývame Vás na pripravovanú akciu Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa uskutoční v pondelok 18.10.2021 od 9.00 h. Môžete sa k nám pridať a spojiť sa cez facebookový kanál nášho gymnázia.

Čítaj viac

Súťaž Najlepšia esej o klimatickej spravodlivosti

V rámci Európskeho týždňa akcie vyhlasuje o.z. Pole celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl Najlepšia esej o klimatickej spravodlivosti. Súťaž bude prebiehať od 9. októbra do 23. októbra 2021 a môže sa do nej zapojiť každý študent/študentka strednej školy. Registrovať sa môžete do 16. októbra ...

Čítaj viac

Výberové konanie – 26.októbra 2021

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Prihlasovanie na krúžky

Milí žiaci, vážení rodičia! V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom online formulára. Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 08.09.2021. Postup je nasledujúci: Ponuka krúžkov je rozdelená na ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka a užitočné informácie

Milí študenti, vážení rodičia! Začiatok školského roka je vo štvrtok 02. septembra 2021 prezenčnou formou. Prosíme Vás, aby ste sa zhromaždili vo svojich triedach o 9.00 h. Vyučovanie v tento deň skončí okolo 11.30 h. Keďže je jedáleň a vstupná ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Európsky deň jazykov

„Hranice jazyka sú hranicami môjho sveta.“ (L. Wittgenstein) Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra už 20 rokov. Jeho cieľom je dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a šírenie kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Medzi množstvo škôl, ktoré sa každoročne do osláv tohto ...

Čítaj viac

Imatrikulačná slávnosť

Imatrikulačné slávnosti sú tradíciou škôl. Ide o formu privítania študentov prvých ročníkov a slávnostné zapísanie do zoznamu žiakov školy. Súčasné opatrenia neumožňujú konanie slávností vo veľkom štýle na aké sme boli v podmienkach nášho gymnázia zvyknutí. No predsa sa nám ...

Čítaj viac

Netradične tradičná

Vtom hudba ozve sa. Tuš. Gong. A takty známe. Ó, tiché, slávnostno-tajomné pripínanie. Od štvrtka sa na hrudi našich štvrtákov vypína zelená stužka.  23. septembra 2021 pomyselne uzatvorili jednu kapitolu svojho študentského života. Aj keď si svoju stužkovú slávnosť predstavovali ...

Čítaj viac

Deň dentálnej hygieny

V kontexte prezentácie Dňa dentálnej hygieny sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnila prednáška žiakov pre žiakov zameraná na starostlivosť o zuby. Pekný a žiarivý úsmev je to, čím sa chce pýšiť každý. Je však potrebné venovať cieľavedomú a sústavnú starostlivosť ...

Čítaj viac

Ukončenie školského roka

Školský rok 2020/2021 sa skončil. Keďže 29.06. je slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov, stretli sme sa v kostole Božieho Milosrdenstva na sv. omši, ktorú celebroval náš školský kaplán Mgr. Ján Kocúrko. Homília bola trefná a výsostne aktuálna zameraná na ...

Čítaj viac

Navštívili nás naši absolventi

Špeciálny dôvod na radosť sme mali v stredu 23. júna. Naše gymnázium navštívili bývalí študenti,  novokňaz František Bujňák a diakon Jakub Mura. V školskej kaplnke František slávil sv. omšu a udelil nám novokňazské požehnanie. Ďakujeme Františkovi a do jeho kňazského pôsobenia ...

Čítaj viac