Neprehliadnite

Oznam o konaní ďalšieho kola prijímacích skúšok

Vážení rodičia, milí uchádzači, v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla, že sa vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2024

Milí uchádzači, vážení rodičia, výsledky prijímacieho konania na gymnázium (odbor 7902 J) pre školský rok 2024/2025 sú zverejnené v nasledujúcej tabuľke. Informácia o prijatí uchádzača v zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu (17. máj 2024) ...

Čítaj viac

Papierová stopa na festivale STARMUS

Klimatické zmeny a ich vplyv na našu planétu nenechávajú ľahostajnými nielen vedcov a environmentálnych aktivistov, ale ani nadšených mladých ľudí. Presvedčiť sa o tom mohli v stredu 15. mája 2024 na Hlavnom námestí v Bratislave aj účastníci finálového vystúpenia PBL ...

Čítaj viac

Redaktorka Quo vadis v prezidentskom paláci

Z tohtoročného jubilejného Štúrovho pera sme si odniesli niekoľko vynikajúcich ocenení. Náš časopis Quo vadis získal spomedzi 57 stredoškolských časopisov úžasné 3. miesto v hlavnej kategórii a umiestnil sa v zlatom pásme. Redaktorka Kristína Pásztorová  bodovala aj  v kategórii  novinárske príspevky ...

Čítaj viac

Redaktori Quo vadis opäť bodovali

Vo štvrtok 25. apríla 2024 sa členovia redakčnej rady Quo vadis zúčastnili celoštátnej súťaže MEDart v mediálnej tvorbe pre študentov stredných škôl, ktorú organizuje katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku. Hlavným cieľom šiesteho ročníka celoslovenskej súťaže MEDart 2024 bolo vytvorenie priestoru ...

Čítaj viac

GKM stopári v semifinále PBL výzvy

PBL výzva: Spoločne meníme svet. Projekt, do ktorého sa zapojili 9 študenti z 1.AG, zahŕňal vedeckú a umeleckú časť. Zo 75 tímov stredných a základných škôl z celého Slovenska postúpilo do semifinále 10 tímov (5 za ZŠ a 5 za ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

GKM RACE

Študenti nášho gymnázia si mohli na vlastnej koži vyskúšať prekážkový beh, tzv. GKM race. Súťažiacich neodradilo ani nevľúdne počasie. Tento beh bol nielen o fyzickej kondičke, ale aj o zdolávaní cieľov, odvahe, posúvaní limitov a prekonávaní výziev. Nešlo len o víťazstvo, ale aj o komunitu, priateľstvo, ...

Čítaj viac

Hoaxy a dezinformácie

V piatok 17. mája 2024 sme s KyberTímom opäť navštívili klientov v Dennom stacionári Radosť. Pracovná atmosféra na workshope bola skvelá. Všetci účastníci workshopu sa aktívne zapájali do diskusie a aktivít. Na dnešnom prvom workshope sme sa zamerali na Dezinformácie, ...

Čítaj viac

Deň s históriou…..

V piatok 17. mája sa nám naskytla príležitosť prežiť celý deň naplnený históriou. Svoj program sme začali moderovanou diskusiou Prežili sme holokaust. Dagmar Mozolová, redaktorka RTVS, už 10 rokov zaznamenáva príbehy preživších aj záchrancov z obdobia 2. svetovej vojny. Svoj príbeh nám ...

Čítaj viac

Rozlúčka s maturantmi

V stredu 15. mája 2024 sa s naším gymnáziom rozlúčili tohtoroční maturanti. Ráno ich čakala neoficiálna rozlúčka, ktorú pripravili žiaci tretieho ročníka vo forme únikovej miestnosti. Cieľom bolo dostať sa zo zamknutej triedy v časovom limite 30 minút. Štvrtáci plnili ...

Čítaj viac

Židovské pamiatky

Naši študenti gymnázia spoznali krásu židovských Košíc, židovské sviatky a tradície a prešli trasu svetoznámych židovských osobností, ktoré popretkávali košické ulice umením a architektúrou. V ortodoxných synagógach, kde v súčasnosti ožíva kultúra a umenie sme navštívili výstavu Samuela Rinika a ...

Čítaj viac

KyberTím na IQ olympiáde

14. mája 2024 realizoval KyberTím workshop z informačnej bezpečnosti pre žiakov základných škôl Košického a Prešovského kraja. Workshop sa uskutočnil ako sprievodná aktivita v rámci krajského kola IQ olympiády na PF UPJŠ v Košiciach. Naša študentka Natália z 2.Ag zúčastneným ...

Čítaj viac