Neprehliadnite

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória ...

Čítaj viac

Zvažujete gymnázium? Máme niekoľko voľných miest …

Neprijali Vás či Vaše dieťa na niektoré gymnázium? Máme v ponuke ešte niekoľko voľných miest. V prípade, že máte záujem o gymnázium, vyžiadajte si na svojej základnej škole novú prihlášku na strednú školu a obratom nám ju doručte (osobne, poštou alebo skenom na zastupca.gkm@gmail.com). Budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho administratívneho ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia, milí uchádzači, v tabuľke sú výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia (kód odboru: 79 02 J) v školskom roku 2020/2021. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Potvrdenie o nastúpení nám prosím doručte čím skôr, najneskôr však do 04.06.2020. Tabuľka výsledkov prijímacieho konania poradie posledné päťčíslie rodného ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

PR video k časopisu Quo vadis

Časopis Quo vadis šíri dobré meno našej školy. Dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie školské periodiká na Slovensku. Vytvára priestor, kde sa môžu študenti realizovať, popustiť uzdu fantázii, polemizovať a zažiť prípadne aj slobodu slova. Nepracujú na časopise preto, aby za svoju prácu niečo očakávali. Ich hnacím motorom je zábava, ktorú do svojej ...

Čítaj viac

Dobrodružná expedícia DofE

Aj tento rok sa naši Dofáci po intenzívnej online príprave v dňoch 24.-25.6. zúčastnili dobrodružnej expedície vo Volovských vrchoch. Prvý deň zvládli náročnú 8 hodinovú túru s ťažkými ruksakmi z Vyšného Klátova smerom na Kojšovskú hoľu a šťastne dorazili do cieľa – Tri studne. Popri turistike plnili účel expedície: hľadali vyhliadkové miesta a zaznamenávali ich ...

Čítaj viac

Cybersecurity v kocke

Študenti a učitelia mali opäť možnosť zúčastniť sa zaujímavej IT čajovne. Konala sa 4.6.2020 v rámci nášho zapojenia do projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a ako je v posledných mesiacoch bežné – online. Lektorka Lenka Hlinková, spoluzakladateľka akadémie zručností budúcnosti Selfactory, autorka prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, už 12 rokov ...

Čítaj viac