Neprehliadnite

MILUJEM SLOVENSKO – ŠPECIÁL!

V stredu 1. júna 2022 v rámci Medzinárodného dňa detí sme usporiadali ďalšie pokračovanie obľúbenej súťažno-zábavnej šou Milujem Slovensko. V “špeciálnom vydaní” sa proti sebe teraz postavili učitelia ZŠ a Gymnázia. Kapitánkou ZŠ bola pani zástupkyňa Renáta a kapitánom Gymnázia ...

Čítaj viac

Prípravný kurz pre všetkých, ktorých neprijali na strednú

Milí budúci študenti, vážení rodičia! Prípravný kurz pre všetkých, ktorí sa uchádzate o prijatie v II. kole v júni 2022 sa bude konať v priestoroch našej školy v pondelok 06.06.2022 od 14.30 h. Ohláste sa prosím na sekretariáte. Informáciu môžete ...

Čítaj viac

Neprijali Vás na strednú? Je tu ešte šanca…

Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania na prijatie do prvého ročníka gymnázia 2022/23

Vážení rodičia, milí uchádzači. Výsledky prijímacieho konania na prijatie do prvého ročníka gymnázia na školský rok 2022/2023 sú zverejnené dňa 18.05.2022. p.č. kód uchádzača test z matematiky test zo slovenského jazyka a literatúry celkový súčet bodov v prijímacom konaní výsledok ...

Čítaj viac

Bezpečne v online svete – ponuka

Pre potvrdenie záujmu vyplňte formulár: https://forms.office.com/r/rAVu6FRaMr Formulár je dostupný aj po načítaní QR kódu: Viac o činnosti nášho tímu: https://gym.gkmke.sk/it-aktivity/kyberneticka-bezpecnost/ Tešíme sa na vás. KyberTím GKMKE

Čítaj viac

Hlasovanie v súťaži Slovenskô ako maľované

Milí priatelia, zaiste ste postrehli, že obchodný reťazec Lidl spustil súťaž, v ktorej môžu školy získať výpočtovú techniku. Rovnako viete, že naša škola má viacero zložiek (materská škola, základná škola, gymnázium, základná umelecká škola). Chceme sa ako škola zapojiť do ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Športový deň s prekvapením

Posledný deň Letnej akadémie (8. 7. 2022) dostal pracovný názov Športový deň. Deti si najprv zopakovali jazykové znalosti, ktoré nadobudli v priebehu týždňa. Potom sa plní športového elánu vybláznili v telocvični. Nasledoval sladký obed. Letná akadémia sa zavŕšila slávnostným odovzdávaním ...

Čítaj viac

Umelecko – Vedecký deň

Tretí deň Letnej akadémie (7. 7. 2022) sa niesol v jazykovo-umelecko-vedeckom duchu. Deti si najprv hravou formou osviežili jazykové znalosti vo francúzskom, nemeckom aj anglickom jazyku. Nasledovala exkurzia a tvorivý umelecký workshop vo Východoslovenskej galérii. Takto deti tvorili: Toto sú ...

Čítaj viac

Deň Bio – Eko

Druhý deň Letnej akadémie (6. 7. 2022) sa niesol v znamení Bio – Eko. Deti v sprievode učiteľov a animátorov navštívili Botanickú záhradu v Košiciach, kde ich čakal bohatý program, súťažný kvíz a množstvo nových informácií, ktoré získali zážitkovou formou. ...

Čítaj viac

Letná akadémia – Crazy Art Day

Gymnázium sv. Košických mučeníkov organizuje v dňoch 4. 7. – 8. 7. 2022 Letnú akadémiu pre deti z našej základnej školy. Pondelok 4. 7. 2022 dostal pracovný názov Crazy Art Day. Všetkých účastníkov Letnej akadémie privítal pán zástupca RNDr. Milan ...

Čítaj viac

Naše koordinátorky na konferencii

Naše školské digitálne koordinátorky, Ing. Lucia Palková za ZŠ a RNDr. Mária Vavrová za gymnázium, sa v dňoch 16. – 18. júna 2022 zúčastnili Konferencie pre školských digitálnych koordinátorov SŠ v Novom Smokovci. Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu IT Akadémia – ...

Čítaj viac

Čítajme si…

Každý človek je iný. Odlišujeme sa nielen povahou, výzorom, ale aj tým, že čítame rozdielne knihy. Čítanie podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka, pomáha poznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre ...

Čítaj viac