Neprehliadnite

Bezpečné heslo

Opäť sme sa dostali do online priestoru, kde prebiehajú tento týždeň nielen vzdelávacie aktivity, ale aj bežný život. Náš KyberTím GKMKE vám prináša niekoľko informácií ako byť na internete v bezpečí. Dnes na tému Bezpečné heslo: Autor: Vladimíra Hudová, 3.Ag

Čítaj viac

UNICEF – pomáhajte s nami

Milí priatelia, Každoročne sa počas adventu zapájame do charitatívnych zbierok. Tento rok sme sa zapojili do veľkej súťaže UNICEF. Zaslaním sms v sume 3 eurá, pomôžeme ľuďom v krajinách postihnutých katastrofami a môžeme pre našu školu vyhrať zážitkovú aktivitu. SMS na číslo 844, text ...

Čítaj viac

Možnosti štúdia na našom gymnáziu

Milí uchádzači, ponúkame spektrum informácií o našom gymnáziu. Majú slúžiť ako informačný zdroj s cieľom poskytnúť Vám korektné a aktuálne informácie o možnostiach štúdia. Informácie o možnostiach štúdia, online podujatia budú zverejňované na našej webovej stránke v časti „Uchádzači“, na ...

Čítaj viac

Zber papiera od 23.11. do 26.11.2021

Milí študenti, organizujeme zber papiera. Uskutoční sa od utorka 23.11. do piatku 26.11.2021. Je to taký ultra rýchly zber papiera. Zberný kontajner bude pristavený vzadu za školou. Papier je treba priniesť vždy až ku kontajneru a to výlučne medzi 7.00 ...

Čítaj viac

Záujem o adventný veniec

Vážení rodičia, priatelia, milí študenti. Pomaly sa blíži adventné obdobie, ktoré je spojené s tradíciou adventných vencov. Naša škola už tradične ponúka možnosť výroby adventných vencov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa však museli prispôsobiť podmienkam a preto ponúkame pre ...

Čítaj viac

Ctíme ťa, jeseň života- – link na koncert

Milí rodičia! Srdečne Vás všetkých pozývame dňa 27. 10. 2021 o 14.30 na online koncert „CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA“. Koncert je možné vidieť ak kliknete na tento odkaz:  Koncert: „Ctíme ťa, jeseň života“ Tešíme sa na Vás. Prajeme krásne prežitie ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Úspech v olympiáde v anglickom jazyku

Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Víťazmi v kategórii 2A sa stal študent Jakub Vaško a kategórii 2B študent Ján Nič. Obaja reprezentovali školu v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.1.2022. Jakub Vaško sa umiestnil ...

Čítaj viac

Úspech v súťaži Gerbócova literárna Snina

V piatok 10. decembra 2021 vyhodnotili v Sninskom kaštieli v Snine jubilejný XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Gerbócova literárna Snina. Naše gymnázium úspešne reprezentoval Matej Mozoláni (4. Ag), ktorý získal 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Čítaj viac

Naši študenti hrali Hamleta

Študenti 2. Ag sa popasovali s aktuálnou témou, ktorú preberali na hodinách slovenského jazyka a pripravili pre svojich spolužiakov umelecký zážitok. „Úlohou študentov je čítať aj diela dramatickej literatúry. Je to možno pre nich nezáživné, zvlášť pre tých, ktorí sa ...

Čítaj viac

Zapojenie do projektu

… s radosťou Vám oznamujeme, že ste boli vybraní ako účastníci projektu s názvom „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“… Túto správu sme 13. 12. 2021 dostali emailovou poštou od CSIRT-UPJS tímu. Kybernetický tím nášho gymnázia sa uchádzal ...

Čítaj viac

Valné zhromaždenie Eco Dynamite

Dňa 13. 12. 2021 sa uskutočnilo online valné zhromaždenie našej študentskej firmy Eco Dynamite. Schvaľovali sa stanovy študentskej firmy. Študenti predstavili svoj podnikateľský plán. Uskutočnila sa voľba orgánov valného zhromaždenia a voľba dozornej rady. Atmosféru tohto podujatia zachytáva niekoľko fotografií z akcie. Aktuálne ...

Čítaj viac

Zaostrené na Nobelove ceny 2021

10. decembra 2021 sme sa s našimi študentmi zúčastnili online prednášky Zaostrené na Nobelove ceny 2021. Vedci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nám zaujímavým a pútavým spôsobom priblížili problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2021. Dozvedeli ...

Čítaj viac