Neprehliadnite

Oznámenie o výberovom konaní

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konaniena obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta:                                  ...

Čítaj viac

Spätná väzba od absolventov

Vážení absolventi gymnázia! V kontexte našej vízie nestratiť kontakt s bývalými študentmi gymnázia, ktorí sú dnes poslucháčmi univerzít, či zamestnancami rôznych inštitúcií, Vás v prvom kroku prosíme o zaslanie spätnej väzby a informácie o Vás. Budeme veľmi radi, ak nám emailom na zastupca.gkm@gmail.com zašlete informáciu o tom kde pracujete, či ...

Čítaj viac

Imatrikulácia

Imatrikulácia študentov I. ročníka sa uskutoční v pondelok 21.10.2019 od 16.00 h. v Halmi Place na Hlavnej 21 v  Košiciach. Prosíme študentov, aby prišli na miesto konania slávnosti najneskôr do 15.50 h. rešpektujúc ostatných. Na slávnosť imatrikulácie pozývame aj absolventov. V cene lístka (ktorý je potrebné zakúpiť najneskôr do piatku ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Keď musíš, tak musíš

Pomaly sa už stáva tradíciou, že v októbri chodby našej školy rozvoniavajú domácimi, ale hlavne s láskou pripravenými koláčmi. Aj tohto roku 10. októbra študentky nášho gymnázia pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov dobroty rôzneho druhu, čím sa zapojili do súťaže o najlepší koláč. Úlohou ostatných bolo jednotlivé zákusky ochutnať ...

Čítaj viac

Scratchovali sme s Micro:bit-om

Naši nádejní programátori z gymnázia sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy na podporu programovania u mladých ľudí Meet and Code 2019. V utorok 15.10.2019 v popoludňajších hodinách zamenili našu počítačovú miestnosť za vysokoškolskú učebňu, kde sa zúčastnili workshopu s názvom Scratchujeme s Micro:bit-om. Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť popoludnia Gamecraft/Open ITna pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa ...

Čítaj viac

Prezentácia školy na Bielej noci

Naše gymnázium sa úspešne prezentovalo na významnom podujatí Biela noc, ktoré sa tradične koná pred Medzinárodným maratónom mieru v Košiciach. V priestoroch Halmi 1910 sme hudobne oživili sekvenciu „Deti nepočkajú“. Večer sa niesol v neformálnej atmosfére hudby, spevu a rozhovorov učiteľov s návštevníkmi podujatia. Za hudobný doprovod ďakujeme Mgr. Lukášovi ...

Čítaj viac