Neprehliadnite

Mariánsky október u nás

Pozývame všetkých k modlitbe ruženca v októbri v našej školskej kaplnke. Modlíme sa spoločne každý deň o 9.45 h. jeden desiatok v kaplnke za účasti pána kaplána. Pozývame študentov, učiteľov, rodičov. Nájdime si päť minút času na modlitbu desiatku ruženca na naše úmysly.

Čítaj viac

Súťaž „Strieborná generácia

Milí študenti, pozývame Vás zapojiť sa do súťaže „Strieborná generácia“, ktorej zámerom je prezentovať generáciu seniorov cez fotografiu. Podmienky zapojenia sa do súťaže sú uvedené v štatúte. ŠTATÚT SÚŤAŽE „STRIEBORNÁ GENERÁCIA“ ÚČEL SÚŤAŽE Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Strieborná generácia“ a je záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž. Účelom súťaže ...

Čítaj viac

Program na 6.9. a 7.9.2018

Vážení študenti, vo štvrtok 6.9.2018 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu hodín po 6. hodinu. Popoludňajšie vyučovanie (7. a 8. hod.) nebude. Prosíme, aby ste si doniesli poznámkové zošity. V každej triede bude mať triedny učiteľ aspoň jednu triednickú hodinu podľa aktuálneho zastupovania. Prosíme o včasný príchod do školy. V piatok 7.9.2018 ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Dnes si dáme operu

Študenti gymnázia s nadšením a záujmom navštívili priestory „kulisária“ a umeleckých dielní Štátneho divadla v Košiciach v ich priestoroch na Južnej triede. „Je nám cťou byť súčasťou tohto skvelého projektu“, vyjadrila sa so záujmom študentka Lujza Šimková. Obrázok: Študenti gymnázia v dielňach Štátneho divadla v Košiciach; zdroj: archív školy Odborný výklad sprievodcov Igora ...

Čítaj viac

Dejiny tvoríš ty!

„Keď prišli nacisti pre komunistov, mlčal som – nebol som komunista. Keď zatvárali sociálnych demokratov, mlčal som – nebol som predsa sociálny demokrat. Keď prišli pre mňa, nebol už nikto, kto by sa mohol ozvať.“  M. Niemöller Obrázok: Komentovaný popis výstavy; zdroj: archív školy Výrok nemeckého pastora je len jeden ...

Čítaj viac

Afrika cez dobrovoľníctvo

V utorok 09.10.2018 navštívili naše gymnázium členovia občianského združenia Savio, aby predstavili svoju činnosť zameranú na rozvojové regióny v Afrike i v Ázii. Podujatie sa konalo v rámci misijného mesiaca október, v ktorom sa konajú na našom gymnáziu pravidelné podujatia zamerané na tento účel. Veronika Rendeková, absolventka nášho gymnázia, v ...

Čítaj viac