Neprehliadnite

Čo v prípade, že Vás neprijali na strednú – II. kolo prijímačok

V prípade, že Vás, resp. Vaše dieťa neprijali na strednú školu, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0911 872 801, prípadne emailom na office@gkmke.sk a dohodneme si podrobnosti. II. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 22.06.2021. Je potrebné doručiť prihlášku buď ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Oznam o výberovom konaní

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ strednej školy – nemecký jazyk Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2021/2022 (odbor 79 02 J) na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijatie do prvého ročníka: identifikátor žiaka test z matematiky test zo slovenského ...

Čítaj viac

Prevádzka od 19.4.2021

PRAVIDLÁ KTORÉ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021

Čítaj viac

Pozvánka na DNA Day

DNA DEŇ je jedinečný deň, kedy sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike, dedičnosti a o samotnej DNA. 25. apríl je oficiálnym dňom DNA a pripomína nám výročie dňa objavenia dvojzávitnice DNA. Celosvetovo majú študenti možnosť prezentovať svoje vedecké projekty výskumníkom ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Seminár na tému „Rozhodovanie“

Dňa 09. 06. 2021 sa študenti I. a II. ročníka nášho gymnázia zúčastnili zážitkového vzdelávacieho workshopu „Rozhodovanie“. Organizovalo ho občianske združenie Post Bellum, ktoré vyhľadáva a nahráva spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Koordinátori predstavili žiakom prostredníctvom zážitku hlavné témy  ...

Čítaj viac

Valné zhromaždenie firmy Bufeed

Dňa 2. 6. 2021 sa na pôde Gymnázia sv. Košických mučeníkov konalo Záverečné valné zhromaždenie študentskej firmy Bufeed. Akcionári a zástupcovia študentskej firmy sa stretli v online priestore. Predstavitelia jednotlivých úsekov firmy Bufeed z 3.Ag triedy nás oboznámili s činnosťou ...

Čítaj viac

Celoslovenské kolo geografickej olympiády

Študent Juraj Šoltis bol úspešným riešiteľom celoslovenského kola geografickej olympiády, ktoré sa v tomto roku konalo online formou. Juraj obstál v elitnej konkurencii, pričom jeho úlohou bolo v priebehu dňa absolvovať niekoľko aktivít, vrátane eseje na tému „Makové šúľance“. Geografia ...

Čítaj viac

Naša žiačka úspešná v krajskom kole chemickej olympiády

Naša žiačka Kristína Nigutová bola úspešná riešiteľka v krajskom kole chemickej olympiády. V ťažkej konkurencii statočne reprezentovala naše gymnázium. K úspechu blahoželáme.

Čítaj viac

Slávnostná rozlúčka s maturantmi

Odchádzať treba tak, aby si navždy zostať mohol. Nech nezabudnú veci teplo tvojich dlaní a ľudia chvenie hlasu. Nevrav zbohom. V pondelok 17. mája 2021 sme sa rozlúčili s našimi maturantmi. V mimoriadnej situácii všetko prebehlo inak ako obvykle. Tradičná skúška dospelosti, ...

Čítaj viac

GKM opäť ožilo

Po dlhých mesiacoch online vyučovania chodby nášho gymnázia opäť dýchajú študentskou atmosférou. Prezenčné vzdelávanie sa v prvých dňoch nieslo v znamení sociálnych aktivít, zisťovania spätnej väzby, reflexie na obdobie dištančného vzdelávania i opakovania učiva. Veď posúďte sami 🙂  

Čítaj viac