Pedagógovia

Riaditeľka školy

RNDr. Adriana Bariová

Inkluzívny tím

Mgr. Monika Janková
Mgr. Barbora Uglajová

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Lenka Bruníková
PaedDr. Helena Čižmárová
Mgr. Katarína Deias
Mgr. Art. Igor Dohovič, PhD.
Mgr. Monika Dzurdženíková
Mgr. Matej Gardoš
RNDr. Beáta Guteková
Mgr. Elena Kolárová
Mgr. Janette Kolumberová
Mgr. Nikola Lacková
Mgr. Adriana Lauffová
Mgr. Marcela Martončíková
Ing. Lucia Palková
Mgr. Šarlota Škorvánková
Mgr. Michal Škulka
Mgr. Henrieta Šturmová
RNDr. Mária Vavrová