Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Vo štvrtok 6. júna 2024 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 32. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Odborné poroty v jednotlivých kategóriách mali neľahkú úlohu vybrať spomedzi množstva zaujímavých literárnych prác tie najoriginálnejšie.

Do celoslovenského kola súťaže sa zapojilo 111 škôl zo Slovenska. Hodnotilo sa celkovo 391 prác zo Slovenska a 70 literárnych prác zo zahraničia.

V obrovskom množstve súťažiacich získala naša študentka Kristína Pásztorová pod vedením pani učiteľky PaedDr. Heleny Čižmárovej opäť HLAVNÚ CENU s maximálnym počtom bodov 100.

Vyhlasovateľmi súťaže boli: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá,  s. r. o.,   Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vydavateľstvo Matice slovenskej.

 

Kristíne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.