Študentské voľby do Európskeho parlamentu

Milióny Európaniek a Európanov budú mať možnosť od 6. do 9. júna 2024 pristúpiť k volebným urnám, aby rozhodli o svojich zástupcoch do Európskeho parlamentu. Študenti nášho gymnázia sa 13. mája zúčastnili simulovaných volieb a mohli tak odovzdať svoj hlas jednej politickej strane a maximálne dvom kandidátom z tejto strany. Aj napriek tomu, že volebná účasť Slovákov je dlhodobo nízka (17-25 %), na našej škole dosiahla 82 % oprávnených voličov.

Výsledky hlasovania podliehajú informačnému embargu, organizátor Študentských volieb zverejní celoslovenské štatistiky koncom mája.

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková