Juniáles na GKM

Prvý letný deň a zároveň poslednú akciu študentského parlamentu „Juniáles“ si študenti nášho gymnázia veľmi užili. So školským rokom sa rozlúčili grilovaním a skvelou zábavou. Nechýbala ani dobrá hudba a tanec.
Samozrejme, nezabudli na nás ani naši absolventi, ktorí nás navštívili, dobre sa zabavili a zaspomínali si na príjemne strávený čas na našej škole.