KyberTím na IQ olympiáde

14. mája 2024 realizoval KyberTím workshop z informačnej bezpečnosti pre žiakov základných škôl Košického a Prešovského kraja. Workshop sa uskutočnil ako sprievodná aktivita v rámci krajského kola IQ olympiády na PF UPJŠ v Košiciach.

Naša študentka Natália z 2.Ag zúčastneným súťažiacim priblížila pasívne a aktívne digitálne stopy, možnosti rôznych podvodných správ, s ktorými sa ľudia bežne stretávajú cez SMS správy, emaily, správy na sociálnych sieťach alebo volania.

Žiaci si vyskúšali overenie podozrivého odkazu aj overenie úniku údajov, ako sú napr. emailové adresy.

Na záver svoje znalosti preverili v krátkom bezpečnostnom kvíze.

 

Ďakujeme za možnosť prezentovať informácie o bezpečnom správaní sa na internete na IQ olympiáde a všetkým zúčastneným žiakom za zapojenie a skvelú atmosféru na workshope.