Opäť je čas konať

Riešenia niektorých problémov sa nedajú odložiť na neskôr. Zvlášť tie, ktoré sa týkajú našej planéty. To, že je (zatiaľ) jediná, na ktorej existuje život, už vie každý z nás. A preto by nám nemal byť ľahostajný jej osud, ktorý závisí vo veľkej miere od každého jej obyvateľa. Zvlášť toho, ktorý žije konzumným spôsobom života a nie niekde v džungli. A to sme aj my, študenti a pedagógovia našej školy. Preto sme opäť využili príležitosť, aby sme v piatok 3. mája 2024, pozvali na prednášku o odpadoch a ich dopadoch pani lektorku Mgr. Ľubomíru Brzovú z Centra pre environmentálnu výchovu spoločnosti KOSIT a.s.

Ak ešte niekto z nás mal na odpady a to, čo sa s nimi deje, skreslený pohľad a ľahostajný prístup, po tejto prednáške to určite napravil. Už to nebude viac “detský pohľad” na smetiarov budiacich nás každé ráno pred 6.00 blikajúcimi autami a buchotom kovových smetiakov. To, že žijeme v meste, ktorému patrí popredné miesto na Slovensku medzi ekologickými spracovateľmi odpadu, určite prekvapilo i potešilo. A tiež vysoké čísla odpadov, ktoré sa ešte dajú recyklovať a nemusia končiť na skládke či v spaľovni. Stále je však, aj na Slovensku, na čom pracovať.  Podľa p. Brzovej totiž ešte viac než 30 % odpadov končí na skládkach a ako krajina EÚ by sme sa mali dostať na hranicu 6%. Ideálne by bolo postaviť ešte ďalšie ZEVO, čo je zariadenie pre energetické využitie odpadov. Toto zariadenie, ktoré je v súčasnosti najmodernejším, najefektívnejším ale aj najekologickejším spôsobom nakladania s odpadmi je, okrem nášho mesta, len v Bratislave.  A to je na Slovensko a množstvo odpadu, ktorý vyprodukujeme, naozaj veľmi málo.

P. Brzová mala pre nás aj ďalšie povzbudzujúce správy týkajúce sa plánov KOSIT a.s. do budúcnosti. Veríme, že sa ich podarí zrealizovať. A najmä, že šírením osvety je možné viesť obyvateľov našej planéty nielen k uvedomelej separácii, ale najmä znižovaniu produkovaného odpadu.

Na záver prednášky vystúpili Natália a Daniela z tímu GKM stopári, ktoré prezentovali študentský projekt z PBL výzvy: Spoločne meníme svet. Oboznámili študentov nielen s jeho priebehom ale aj s výsledkami a návrhmi riešení. S týmto projektom vystúpi tím GKM stopári 15. mája 2024 na finále v Bratislave v rámci STARMUS festivalu vedy a umenia ako jeden z 5 tímov SŠ, ktoré postúpili do semifinále z celého Slovenska. Myslime sa nich v modlitbe, aby s odvahou prezentovali svoj výskum, výsledky i umelecké dielo pod názvom Papierové stopy – znižujeme, recyklujeme, vzdelávame.

Text: Ing. L. Palková, koordinátorka projektu a tímu GKM stopári

Foto: Kristína Pásztorová. 2. AG