Krajské kolo Chemickej olympiády

Náš gymnazista Marko Šoffa z 1.Ag sa v tomto školskom roku zapojil do riešenia olympiády z chémie.

V krajskom kole chemickej olympiády, ktoré sa konalo 16. mája 2024 na pôde PF UPJŠ v Košiciach, sa umiestnil na úžasnom 3. mieste a stal sa úspešným riešiteľom.

K úspechu mu srdečne blahoželáme a želáme veľa síl v zdolávaní ďalších vedeckých výziev.