PR video k časopisu Quo vadis

Časopis Quo vadis šíri dobré meno našej školy. Dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie školské periodiká na Slovensku. Vytvára priestor, kde sa môžu študenti realizovať, popustiť uzdu fantázii, polemizovať a zažiť prípadne aj slobodu slova. Nepracujú na časopise preto, aby za svoju prácu niečo očakávali. Ich hnacím motorom je zábava, ktorú do svojej ...

Čítaj viac

Dobrodružná expedícia DofE

Aj tento rok sa naši Dofáci po intenzívnej online príprave v dňoch 24.-25.6. zúčastnili dobrodružnej expedície vo Volovských vrchoch. Prvý deň zvládli náročnú 8 hodinovú túru s ťažkými ruksakmi z Vyšného Klátova smerom na Kojšovskú hoľu a šťastne dorazili do cieľa – Tri studne. Popri turistike plnili účel expedície: hľadali vyhliadkové miesta a zaznamenávali ich ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória ...

Čítaj viac

Cybersecurity v kocke

Študenti a učitelia mali opäť možnosť zúčastniť sa zaujímavej IT čajovne. Konala sa 4.6.2020 v rámci nášho zapojenia do projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a ako je v posledných mesiacoch bežné – online. Lektorka Lenka Hlinková, spoluzakladateľka akadémie zručností budúcnosti Selfactory, autorka prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, už 12 rokov ...

Čítaj viac

Zvažujete gymnázium? Máme niekoľko voľných miest …

Neprijali Vás či Vaše dieťa na niektoré gymnázium? Máme v ponuke ešte niekoľko voľných miest. V prípade, že máte záujem o gymnázium, vyžiadajte si na svojej základnej škole novú prihlášku na strednú školu a obratom nám ju doručte (osobne, poštou alebo skenom na zastupca.gkm@gmail.com). Budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho administratívneho ...

Čítaj viac

Možno uvariť zemiaky v etanole?

Skúsite rozpustiť globálny problém alebo radšej preskúmate, či možno uvariť zemiaky v etanole a v acetóne? Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé výskumné otázky riešia naši žiaci na hodinách chémie aj počas online výučby. Naša škola je zapojená do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. V rámci tohto projektu žiaci na vyučovacích hodinách ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia, milí uchádzači, v tabuľke sú výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia (kód odboru: 79 02 J) v školskom roku 2020/2021. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Potvrdenie o nastúpení nám prosím doručte čím skôr, najneskôr však do 04.06.2020. Tabuľka výsledkov prijímacieho konania poradie posledné päťčíslie rodného ...

Čítaj viac

Čas bilancovať

V marci 2020 sa v nemenovanom denníku objavil komentár Adely Vinczeovej (ešte ako Banášová navštívila aj naše gymnázium). Spomína v ňom, že „báť sa je niekedy prirodzené, no žiť v strachu je devastačné.“  Na druhej strane sv. Ján píše, že „v láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach“ (1Jn 4,17). ...

Čítaj viac

Webinár s firmou T-Systems Slovakia s.r.o. pre učiteľov

V rámci projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie sa prostredníctvom platformy Cisco Webex 21. 5. 2020 uskutočnil webinár pre učiteľov s firmou T-Systems Slovakia s.r.o., kde mala aj naša škola svoje zastúpenie. V úvode online webinára zástupcovia firmy v krátkosti predstavili T-Systems Slovakia s.r.o., jej zameranie a IT sektor na Slovensku a jeho ...

Čítaj viac

Delegátka OSN na našom gymnáziu

Aj vo virtuálnej dobe pokračujeme v stretnutiach s inšpiratívnymi osobnosťami. Naši študenti GKM si aj v tomto čase virtuálnej školy zažili interaktívnu prednášku s exkluzívnou osobnosťou. Petra  Pauerová je mládežníckou delegátkou za SR pre OSN v roku 2020. Osobnosť vekom aj duchom inšpiratívna svojou angažovanosťou a spontánnosťou vniesla širší rozhľad do poznania gymnazistov. Témy – ako ...

Čítaj viac

Vzdelávame ďalej online

Pandémia ochorenia COVID-19 presunula vzdelávanie z lavíc do online priestoru, učitelia aj študenti si na túto situáciu pomaly zvykajú. Dištančné vzdelávanie, v ktorom sa snažíme naplno vynahradiť našim študentom nečakané odtrhnutie od zdroja vzdelávania, je v plnom prúde. Veríme, že takýmto spôsobom zvládneme úspešne ukončiť tento nezvyčajný školský rok. Hodina slovenského ...

Čítaj viac

Nájdi povolanie svojich snov v technológiách

V stredu 13. 5. 2020 sa niektoré naše žiačky a pani učiteľka zúčastnili online IT Čajovne s lektorkou Lenkou Hlinkovou na tému „Nájdi povolanie svojich snov v technológiách“. Čajovňa bola určená špeciálne pre dievčatá stredoškoláčky a bola organizovaná v rámci projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie. Lektorka Lenka Hlinková je veľkou inšpiráciou pre ...

Čítaj viac

Kritériá na prijímacie konanie – nové

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA VŠETKY ODBORY VZDELÁVANIA STREDNEJ ŠKOLY OKREM OSEMROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský ...

Čítaj viac

Všetko o maturitnej skúške

Vážení maturanti, v tomto článku a v sekcii stránky „študenti — maturita“ postupne pribudnú všetky informácie, ktoré sú užitočné pre vás v kontexte administratívnej maturitnej skúšky. Prosíme, aby ste sledovali webovú stránku. Už ste len krok aj od formálneho ukončenia štúdia. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o podmienkach organizácie ústnej formy internej ...

Čítaj viac

Všetko o prijímacom konaní

Milí budúci študenti, vážení rodičia! V tejto časti Vám postupne prinesieme všetky informácie o priebehu prijímacieho konania, ktoré bolo dňa 29.04. predstavené MŠVVaŠ SR (informácie sú dostupné na tomto odkaze https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/). Chceme Vás ubezpečiť, že v súlade s platnou legislatívou urobíme všetko pre to, aby administratívne prijímacie skúšky neboli frustrujúce, ...

Čítaj viac

KM News

Napriek mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania (až do odvolania) sa za dverami našej školy aktívne pracuje. Rozhodli sme sa, že Vám budeme prinášať aktuálne správy KM News, spoza zatvorených brán, aby ste sa mali na čo tešiť, keď ich znova otvoríme  Pravidelné správy a iné novinky nájdete na facebookovej stránke gymnázia: https://www.facebook.com/GKMKE/ ...

Čítaj viac

Ako sme sa učili doma

Aj počas pandémie koronavírusu študenti nášho gymnázia neprestávajú tvoriť pekné slohové práce, zlepšovať si jazykové schopnosti a rozvíjať svoju kreativitu a kritické myslenie. Prácu si môžete prečítať na tomto mieste: Ako sme sa učili doma (Úvaha) Každý deň sa zobúdzame do krajiny, ktorá zaspala. Zobúdzame sa počúvajúc rozkazy a informácie o súčasnej ...

Čítaj viac

Ani vírus nám nezabránil v učení

Rýchle riešenia sú dnes neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Na našom gymnáziu sme úspešne odštartovali výučbu použitím technológie Cisco Webex. Gymnazisti na GKM sa už tretí týždeň učia online vo virtuálnych triedach. Platforma Cisco Webex Meetings nám umožňuje uskutočňovať výučbu, ktorá dokáže konkurovať osobnému stretnutiu. Študenti sú veľmi kreatívni, učitelia využívajú moderné ...

Čítaj viac

Informácie pre uchádzačov

Mnohí z Vás deviatakov v tomto období plánujú definitívnu voľbu strednej školy. Vy, deviataci prihlášky podávate cez svoju základnú školu do 15. mája 2020. Už v predstihu Vám ponúkame niekoľko informačných ponúk v snahe Vám uľahčiť rozhodovanie. Ponuka cudzích jazykov anglický jazyk minimálne na úrovni B2 s kontinuálnym pridávaním hodín ...

Čítaj viac

Študent nášho gymnázia tlačí 3D štíty pre zdravotníkov

Žiak nášho gymnázia, Janko Tóth, sa tento rok po druhýkrát zapojil do súťaže 3D tlač. Vzhľadom k vzniknutej situácii je termín konania tejto súťaže presunutý na neurčito, ale náš študent nezaháľa. Rozhodol sa zapojiť do 3D tlače štítov pre zdravotníkov cez https://pomoznemocnici.sk. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete aj tu: https://www.facebook.com/pomoznemocnici/. A tu ...

Čítaj viac

Podávanie prihlášok na gymnázium

Pre informáciu uvádzame postup podávania prihlášok na strednú školu a teda aj na naše gymnázium. Minister školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Teda svojej základnej škole oznámite, ...

Čítaj viac

1. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády

Geografická olympiáda pozostáva z viacerých častí. Máme na mysli krajské kolo. Jednou z alternatív je, aby študent napísal prácu (rozsahom asi ako bakalárska práca). Práca dostane svojho oponenta z radov vysokoškolských pedagógov zo Slovenska. Nasleduje test na overenie vedomostí, obhajoba práce a zodpovedanie pripomienok oponenta. Tieto kľúčové faktory sú bodované ...

Čítaj viac

Učíme online

Naša škola je zapojená do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vďaka spolupráci IT Akadémie so spoločnosťami CEELABS a Alef Distribution, sme ako škola dostali možnosť využívať systémové riešenie v podobe prístupu k portfóliu videokonferenčných riešení spoločnosti Cisco (Webex Enterprise Trial). Tieto riešenia umožnia každému učiteľovi organizovať vzdialenú výučbu pre svojich žiakov a študentov ...

Čítaj viac

7. miesto v kraji

Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach obsadilo podľa hodnotenia portálu INEKO za školský rok 2018/2019 7. miesto v rámci Košického kraja. Hodnotenie si môžete pozrieť na tomto odkaze. Pri hodnotení sa berie ho úvahy 41 ukazovateľov, poďakovanie patrí študentom a učiteľom, ktorí si svedomito plnia svoju náročnú úlohu. Stručná metodika hodnotenia podľa ...

Čítaj viac

Prerušenie vyučovania do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ...

Čítaj viac

Sociálne inžinierstvo – ako byť opatrný?

V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o rôznych útokoch na IT systémy, o zraniteľnostiach a „hackeroch“, ktorí tieto zraniteľnosti zneužívajú. Zraniteľné sú však nielen technológie, ale aj samotní ľudia. A zneužiť naše vlastné zraniteľnosti je väčšinou oveľa jednoduchšie a dokáže to (takmer) ktokoľvek. O nástrahách a rôznych prejavoch sociálneho inžinierstva našim študentom ...

Čítaj viac

Praktické cvičenia v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ

V rámci spolupráce s univerzitami, nás navštívili študenti Lekárskej fakulty UPJŠ. Na nepovinnom predmete Kurz prvej pomoci nám ukázali základné postupy predlekárskej prvej pomoci. Naši gymnazisti si na figurínach dospelého človeka i dieťaťa,  mohli vyskúšať vonkajšiu masáž srdca i ošetrenie otvorenej zlomeniny. V modelových situáciách sa naučili ako reagovať v ...

Čítaj viac

Energeticky efektívne

K všeobecnému rozhľadu v dnešnej dobe určite patria aj vedomosti o fungovaní energeticky úsporných domácností a o rôznych alternatívnych zdrojoch energie. V utorok 18. februára 2020 nás formou hodinovej prednášky s touto problematikou oboznámili pracovníčky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Prvákom a druhákom vysvetlili princípy fungovania slnečných kolektorov, fotovoltických ...

Čítaj viac

Naša študentka Kristína Radáčiová bodovala v celoslovenskej súťaži MEDart

Vo štvrtok 13. februára sa študenti nášho gymnázia zúčastnili slávnostného vyhodnotenia druhého ročníka celoslovenskej súťaže MEDart. Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stretli tvoriví mladí ľudia, novinári z praxe a akademici. Do aktuálneho ročníka MEDartu sa zapojilo vyše 70 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Dovedna poslali 140 článkov, fotografií, videí ...

Čítaj viac

Školská reklama či faktografia

Je čas volieb. Čas politickej reklamy. Ale to nie je všetko. V priestupnom roku 2020 sa v tomto období kumuluje niekoľko udalostí, ktoré majú vplyv na ďalšie smerovanie rôznych cieľových skupín. Jednou z nich je skupina žiakov deviateho ročníka, ktorí si volia strednú školu. Rôzne vzdelávacie inštitúcie nás cez menej ...

Čítaj viac

Štandardný dátum vyjadrenia pozornosti

Schopnosť prejaviť pozornosť, vyjadriť sympatie či poďakovať patrí ku sociálnym kompetenciám, ktoré treba rozvíjať, pretože pochádzame z rôzneho spoločenského zázemia. Reakcia vyvolaná aktérom prejavenia pozornosti vyvolá väčšinou pozitívne emócie (v ojedinelých prípadoch aj negatívne) u adresáta prejavu pozornosti. Existuje niekoľko symbolických dátumov, kedy pozornosť prejavujeme. Tieto dátumy sa v priebehu ...

Čítaj viac

Lievance ako súčasť vzdelávania?

Žiakom základných škôl je vhodné priblížiť ako prebieha štúdium na strednej škole. To je cieľom podujatia Deň stredoškoláka, ktoré už niekoľko rokov organizujeme práve v zimných mesiacoch. V tomto roku to bolo vo štvrtok 13. februára 2020. Žiaci sa na podujatie vopred prihlásili elektronickým spôsobom, čím nám uľahčili formu manažmentu ...

Čítaj viac

Zmena termínu prípravného kurzu na prijímacie skúšky

Vážení uchádzači, milí rodičia! Pripravili sme pre Vás prípravný kurz na prijímacie skúšky na gymnázium (akékoľvek). Kurz sa bude konať v zmenenom termíne v utorok 21.04.2020 od 14.30 h. v priestoroch školy. Bližšie informácie nižšie alebo v časti „Uchádzači“ — „Prípravný kurz“. Cieľom aktivity je eliminovať stresové faktory, povzbudiť a ...

Čítaj viac

Ochrana spotrebiteľa

Naši gymnazisti  odštartovali II. polrok školského roku interaktívnym seminárom na tému   Práva spotrebiteľa a  riziká internetového obchodu. Seminár viedla Mgr. Katarína Zalaiová, právna poradkyňa Ministerstva hospodárstva SR. Aké sú riziká nákupu cez internet ?  Na aké konkrétne služby má spotrebiteľ právny nárok ? Ktorú inštitúciu môžeme kontaktovať v prípade dožadovania ...

Čítaj viac

Darovanie 2% daní

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít ...

Čítaj viac

Ponuka exkurzie do Prahy

Vážení priatelia, ponúkame exkurziu do tradične obľúbenej Prahy na prelome zimy a jari. Konkrétne ide o termín: 20.02. (štvrtok) – 22.02. (sobota). Orientačný program (zmena programu vyhradená) štvrtok 20.02.2020 odchod z Košíc o 3.45 h. vlakom RJ príchod do Prahy okolo 12.10 h. ubytovanie (alternatívy: buď na Hradčanoch alebo na ...

Čítaj viac

Deň stredoškoláka

Obľúbené podujatie Deň stredoškoláka sa z organizačných dôvodov uskutoční vo štvrtok 13.02.2020 od 9.00 do 12.00 h. Cieľovou skupinou sú žiaci 9. ročníka základných škôl. V priebehu dňa Vám predstavíme ako prebieha štúdium na strednej škole, aké sú jeho výhody a možnosti nielen na našej škole. Okrem toho máme pre ...

Čítaj viac

Požehnané Vianočné sviatky

Narodil sa Kristus v Betleme, položený v jasliach na slame. Ej slama, slama premilá, vzácnejšia nikdys´nebola. (JKS 63) Požehnané Vianočné sviatky v atmosfére pokoja praje kolektív zamestnancov celej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Ďakujeme za akúkoľvek formu podpory a priazne v roku 2019. Vyučovanie bude pokračovať v stredu ...

Čítaj viac

Predvianočná kapustnica

V predvianočnom zhone je čoraz vzácnejšie nájsť si čas na chvíľu sa zastaviť a vychutnať si čaro adventu. My sme tak urobili 18. decembra 2019, kedy sa naši gymnazisti stretli s učiteľmi, aby spoločne ochutnali tohtoročnú študentskú kapustnicu. Aj tento rok sa spoločné stolovanie nieslo v duchu ekológie, keďže použitý ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí

V utorok 10. decembra sme na pôde nášho gymnázia privítali žiakov 9. ročníka základných škôl, ich výchovných poradcov a rodičov. Naši učitelia i študenti im ukázali priestory školy a jej vybavenie. Nádejní prváci mohli spoznať školský i mimoškolský život a zažiť príjemnú adventnú atmosféru. V interaktívnej miestnosti ich vedenie oboznámilo s ...

Čítaj viac

Projekt úspešných adventných rorátov a besied ukončený

Tempus Adventus, alebo adventné obdobie je obdobím ohraničeným štyrmi nedeľami pred Vianocami, čo symbolizujú aj sviece na adventnom venci. Gymnázium sv. Košických mučeníkov už niekoľko rokov po sebe ponúka  študentom, ale aj rodičom, pedagógom i širšej verejnosti nielen zo zázemia Sídliska KVP možnosť prežiť advent hodnotnejšie. V tomto roku to ...

Čítaj viac

Junior na GKM

V stredu 11. 12. 2019 sme uvítali na našej škole jedného z TOP moderátorov Slovenska, známeho rozhlasového a televízneho moderátora Juniora. Na besede sa naši gymnazisti dozvedeli, ako sa zo sninského rodáka Milana stal Junior a aká bola jeho cesta k profesii moderátora v rádiu či v televízii. Vyštudovaný učiteľ ...

Čítaj viac

… a Slovo bolo u Boha

… a Slovo bolo u Boha… je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy, ktorej krajské kolo sa už tradične uskutočnilo 6. decembra na pôde CSŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Jedným z hlavných cieľov organizátorov bolo priblížiť duchovnú poéziu a prózu ako dôležitú súčasť literatúry. Naše gymnázium reprezentoval Martin Vacula (3. A), ktorý ...

Čítaj viac

Cestovateľský deň

Cestovanie je aktivita, ktorá láka mnohých z nás. Nie všetci však máme dostatok príležitostí, skúseností a odhodlania. Práve preto sme sa rozhodli 22. novembra 2019 dať priestor našej študentke – úspešnej cestovateľke Kristíne Radačiovej, ktorá nám predstavila možnosti spoznávania nových krajín prostredníctvom rôznych študentských organizácií a ich projektov. Poradila nám, ...

Čítaj viac

3. miesto v speve – O Alžbetinu ružu

V stredu 20. novembra 2019 sa v priestoroch Historickej radnice v Košiciach uskutočnil 16. ročník arcidiecéznej speváckej súťaže stredoškolákov O Alžbetinu ružu, na ktorej sa zúčastnili aj študenti nášho gymnázia. Tibor Szalona, žiak 4. A triedy, získal v kategórii moderná pieseň 3. miesto. Na gitare ho sprevádzal Matej Kočík (2. A), na basgitare Dávid Kráľ (2. A) ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Milí uchádzači, vážení rodičia! Deň otvorených dverí na našom gymnáziu sa uskutoční v utorok 10.12.2019 od 10.00 h. Organizované vstupy sú naplánované o 10.00 h., 11.00 h. a pre rodičov o 14.00 h. Predstavíme Vám život na škole, ponuku profilácie, benefity i ďalšie sprievodné podujatia. Bližšie informácie sú na plagáte. ...

Čítaj viac

Fragmenty jesene

Jemný vánok chladného vzduchu, hmla, šušťanie mokrého lístia pod nohami. Veru, máme tu opäť jeseň. Na svoju misiu sa poriadne pripravila nielen rozmanitou maliarskou paletou, ktorou sfarbila lístie stromov, ale aj plnou náručou hojnosti v podobe darov. A tak našim študentom stačilo len trocha fantázie, správnej inšpirácie a, samozrejme, šikovné ruky, aby ...

Čítaj viac

Agnus Dei

V rámci Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach, ktorý tento rok píše už svoju jubilejnú 30. kapitolu, prijala v piatok 15. novembra aj naša škola pozvanie na predstavenie AGNUS DEI z dielne Tanečného divadla Atak. Ich spracovanie príbehu novodobého stotníka pod Ježišovým krížom bolo nabité množstvom asociácií a symbolov a nútilo nás zamyslieť sa nad životom ako nad vzácnym ...

Čítaj viac

Počítačová bezpečnosť

V rámci projektu IT Akadémia– vzdelávanie pre 21. storočie sa naši žiaci zúčastnili IT workshopu na tému Počítačová bezpečnosť. Zaujímavá akcia sa konala 14. 11. 2019 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Laboratóriu kybernetickej bezpečnosti. Nádejní informatici spoznali akademický tím na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (Computer Security Incident Response ...

Čítaj viac

Pozvánky na advent

Vážení priatelia, pozývame Vás prežiť tohtoročný advent spolu s nami. Pripravili sme pre Vás niekoľko zaujímavých podujatí, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť na človeka, spoločenský rozmer a vytvoriť alternatívu konzumnému charakteru adventu. A. Viazanie adventných vencov Podujatie je zamerané na prípravu adventných vencov zo živej čečiny, ktorú máte u nás ...

Čítaj viac

Rím vo svojej noblese

Študenti a učitelia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov absolvovali pätdňový duchovno-poznávací pobyt v Ríme od 31.10. do 04.11.2019. Program začal hneď po prílete na letisko Ciampino a trval každý deň do neskorých večerných hodín. Tridsaťsedem poznávaniachtivých nadšencov bolo konfrontovaných s historickou noblesou i fiaskom, svetlými i tmavými obdobiami života Ríma. ...

Čítaj viac

Tematický Deň jablka

Červené, zelené, pre zdravie stvorené… Týmto sloganom sme pozývali študentov gymnázia osláviť Svetový deň jablka. Od roku 1990 sa 21. októbra konajú v rôznych mestách sveta, aj na Slovensku, podujatia venované tomuto ovociu a naša škola nemohla byť výnimkou. Jablko, ako zdroj mnohých vitamínov, minerálov a aj prevencia proti rakovine, ...

Čítaj viac

Vintage Night – Back to the 50’s

Imatrikulácia študentov prvého ročníka sa v tomto roku niesla v duchu 50. rokov. Slávnosť sa konala v priestoroch Halmiho dvora na Hlavnej 21 v Košiciach. Prípravu a realizáciu mali na starosti študenti III.Ag triedy spolu s triednou učiteľkou. Súčasťou večera bolo občerstvenie, hudobná zábava i aktivity pre študentov prvého ročníka. ...

Čítaj viac

Spätná väzba od absolventov

Vážení absolventi gymnázia! V kontexte našej vízie nestratiť kontakt s bývalými študentmi gymnázia, ktorí sú dnes poslucháčmi univerzít, či zamestnancami rôznych inštitúcií, Vás v prvom kroku prosíme o zaslanie spätnej väzby a informácie o Vás. Budeme veľmi radi, ak nám emailom na zastupca.gkm@gmail.com zašlete informáciu o tom kde pracujete, či ...

Čítaj viac

Keď musíš, tak musíš

Pomaly sa už stáva tradíciou, že v októbri chodby našej školy rozvoniavajú domácimi, ale hlavne s láskou pripravenými koláčmi. Aj tohto roku 10. októbra študentky nášho gymnázia pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov dobroty rôzneho druhu, čím sa zapojili do súťaže o najlepší koláč. Úlohou ostatných bolo jednotlivé zákusky ochutnať ...

Čítaj viac

Scratchovali sme s Micro:bit-om

Naši nádejní programátori z gymnázia sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy na podporu programovania u mladých ľudí Meet and Code 2019. V utorok 15.10.2019 v popoludňajších hodinách zamenili našu počítačovú miestnosť za vysokoškolskú učebňu, kde sa zúčastnili workshopu s názvom Scratchujeme s Micro:bit-om. Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť popoludnia Gamecraft/Open ITna pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa ...

Čítaj viac

Imatrikulácia

Imatrikulácia študentov I. ročníka sa uskutoční v pondelok 21.10.2019 od 16.00 h. v Halmi Place na Hlavnej 21 v  Košiciach. Prosíme študentov, aby prišli na miesto konania slávnosti najneskôr do 15.50 h. rešpektujúc ostatných. Na slávnosť imatrikulácie pozývame aj absolventov. V cene lístka (ktorý je potrebné zakúpiť najneskôr do piatku ...

Čítaj viac

Prezentácia školy na Bielej noci

Naše gymnázium sa úspešne prezentovalo na významnom podujatí Biela noc, ktoré sa tradične koná pred Medzinárodným maratónom mieru v Košiciach. V priestoroch Halmi 1910 sme hudobne oživili sekvenciu „Deti nepočkajú“. Večer sa niesol v neformálnej atmosfére hudby, spevu a rozhovorov učiteľov s návštevníkmi podujatia. Za hudobný doprovod ďakujeme Mgr. Lukášovi ...

Čítaj viac

Nájdete nás na Bielej noci

Od 4.10. do 6.10. prebieha v Košiciach podujatie Biela noc. Naše gymnázium ako jedna z mála škôl má na podujatí svoje zastúpenie. Môžete nás prísť pozrieť a podporiť v piatok 4.10.2019 do Halmi Place na Hlavnej 21 (označenie č. 11 v priloženej mape) na prvé poschodie v čase od 15.00 ...

Čítaj viac

Prváci na Ústavnom súde

Prváci z nášho gymnázia dňa 27.9.2019 zavítali na na podujatie „Deň otvorených dverí“ na Ústavnom súde v Košiciach. Pripomenuli sme si tak štátny sviatok Deň Ústavy. Naši študenti si vyskúšali ako sa sedí v kreslách ústavných sudcov, nazreli do pracovní i pojednávacích miestností. Študenti si preverovali svoje vedomosti v poznávacom kvíze o Európe a krajinách Európskej únie. ...

Čítaj viac

Teambuilding na Drienici

Charakter a štatút školy predpokladá realizáciu duchovných a formačných aktivít na princípe dobrovoľnosti. V tomto roku sa študenti zúčastnili takejto formy teambuildingu na Drienici v dňoch 23.09 – 25.09.2019. Príjemné prostredie areálu Domu Matky Margity v pohorí Čergov vytvorilo optimálne podmienky pre duchovný a spoločenský charakter podujatia. O duchovný program ...

Čítaj viac

 Genetika na kolesách prišla až za našimi gymnazistami

Na pôde nášho gymnázia sme 18. septembra 2019 opäť privítali Mobilné genetické laboratórium. Janko Tóth, žiak nášho gymnázia, natočil videopozvánku a zapojil našu školu do projektu Genetika na kolesách. Členovia Katedry genetiky Univerzity Komenského v Bratislave „zbalili“ laboratórne vybavenie a prístroje, určené na výskum DNA, pricestovali do Košíc a už po druhýkrát naším ...

Čítaj viac

Sväté omše v kaplnke sv. košických mučeníkov

Dňa 9. 9. 2019 otec biskup Marek Forgáč požehnal našu obnovenú školskú kaplnku. Počas nasledujúcich dní budú prebiehať sv. omše pre žiakov a študentov našej školy nasledovne: v utorok 10. 9. 2019 o 9:00 hod. pre deti materskej školy v stredu 11. 9. 12019 o 11:45 hod. pre študentov gymnázia ...

Čítaj viac

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia, radi by sme Vás informovali o niektorých skutočnostiach, ktoré boli predmetom rokovania na plenárnom rodičovskom združení v septembri 2019. Školská jedáleň Finančná náhrada stravy sa týka stravníkov v prípravke MŠ, stravníkov na 1. a 2. stupni ZŠ. Títo stravníci zároveň platia mesačne režijný poplatok 10 eur/mesiac. Na gymnáziu finančná podpora ...

Čítaj viac

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky sa uskutoční v pondelok 9.9.2019 o 8.00 h. pri sv. omši, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košickej arcidiecézy spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a kňazmi farnosti Božieho milosrdenstva Košice – KVP. Vzhľadom na kapacitné možnosti kaplnky je treba dôsledne dodržať pokyny učiteľov, ...

Čítaj viac

Oznam o plenárnom a triednom rodičovskom združení

Vážení rodičia, vo štvrtok 5.9.2019 sa od 16.30 h. uskutoční plenárne a triedne úvodné rodičovské združenie. Program: 16.30 h. plenárne zasadnutie rodičov v školskej jedálni 17.15 h. triedne rodičovské aktívy podľa tried. Program triedneho rodičovského aktívu: voľba zástupcu do Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov za každú triedu voľba ...

Čítaj viac

Študenti si prevzali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu

Historické priestory kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou boli dejiskom odovzdávania strieborných a bronzových Medzinárodných cien vojvodu z Edinburghu. Slávnostnej ceremónie za prítomnosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja, riaditeľa klastra Košice IT Valley, viceprezidentky košickej pobočky spoločnosti NESS a ďalších významných hostí sa zúčastnili aj naši študenti Dominika Lukáčová, Ema Ryšková a ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka

Vážení študenti, školský rok 2019/2020 sa začne v pondelok 2.9.2019. Prosíme Vás, aby ste prišli ku kostolu Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach najneskôr o 8.20 h. O 8.30 h. nasleduje úvodná sv. omša a po nej okolo 10.00 h. bude pokračovať program v škole v jednotlivých triedach. Všetky ...

Čítaj viac

Voľné pracovné miesto – učiteľ nemeckého jazyka

Ponúkame voľné pracovné miesto pre učiteľa nemeckého jazyka na gymnáziu na úväzok 12 hodín týždenne. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku školy RNDr. Adrianu Bariovú na tel. čísle 0907 949 640, prípadne emailom na riaditel.sskm@gmail.com.  

Čítaj viac

Aj tento rok nocovali

Už tradične sa mesiac jún na našej škole spája s Juniálesom. Tento rok sme sa však rozhodli v termíne 25. 6. uskutočniť Noc v škole, aby študenti mali možnosť spoznať atmosféru chodieb a tried aj po zotmení. Dôležitým bodom programu bolo otvorenie relaxačnej zóny v átriu školy, ktorú niekoľkými desiatkami ...

Čítaj viac

Nové logo školy

Spojená škola sv. Košických mučeníkov oslávila 15. rokov svojej existencie. V priebehu roka vzišla myšlienka nového loga školy. Autorom loga je grafik Anton Vaľko. Logo predstavuje štylizované písmená S (z názvu Spojená škola) zostavené z viacerých farebných častí v jednej slučke ako symbol vzájomného prepojenia jednotlivých zložiek školy. Subtílny kríž ...

Čítaj viac

Občiansky preukaz Spojenej školy sv. Košických mučeníkov

Oslavy 15. výročia založenia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov sa konali vo štvrtok 27. júna 2019. Slávnosť odštartovala sv. omšou v Katedrále sv. Alžbety s poďakovaním za uplynulý školský rok, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Vo svojom príhovore na paralele búrky, ktorá sa v tento deň ...

Čítaj viac

Záverečná

Po akademickom týždni nastalo „účtovanie”. „Frajerina” išla bokom. Skrývaná aj prejavovaná nervozita, slzičky šťastia aj sklamania, zúfalé listovanie v zošitoch a knihách pred triedou, to všetko bolo neklamným znakom, že sa tu maturuje a že je to už vážne. Chvíľa, keď komisia z nemeckého jazyka a literatúry odkrojovala posledné metre maturitného maratónu, ...

Čítaj viac

GKM piknik

„Niekto si dnes môže oddýchnuť v tieni, lebo niekto kedysi zasadil strom….“ V stredu 12. júna sme využili nádherné letné počasie a vyšli sme si na piknik. Voliteľný predmet Etika a etiketa nabral zánovný zážitkový rozmer. Ako vyprášiť deku podľa spoločenských pravidiel na pikniku? Jablko jesť nakrájané alebo hrýzť? Aký servis zobrať ...

Čítaj viac

Pozvánka na oslavy výročia školy

Pozývame študentov, absolventov, bývalých učiteľov a sympatizantov na oslavy 15. výročia založenia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, ktorej súčasťou je aj Gymnázium sv. Košických mučeníkov. Program je nasledujúci: 15.00 h. sv. omša na poďakovanie v Dóme sv. Alžbety, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup; Peter Sykora, farár ...

Čítaj viac

Rodná zem

V utorok 28.mája sme sa rozhodli spolu s pani učiteľkou M. Martončíkovou a s pani učiteľkou K. Molnárovou stráviť večer plný folklóru a tradícií. Naše kroky viedli do Štátneho divadla na baletné predstavenie Rodná zem, ktorého režisérom a choreografom je Ondrej Šoth. Prežili sme príbeh mladej devy z Česka a slovenského junáka, ktorým v láske neprajú rodičia švárnej ...

Čítaj viac

Informácie k ukončeniu školského roka

Vážení rodičia, milí študenti! Pozývame Vás na slávnostné ukončenie školského roka, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27.06.2019 od 15.00 h. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Sv. omšu na poďakovanie bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Po sv. omši bude o 16.30 h. v sále Historickej radnice ...

Čítaj viac

Hlbiny ekológie a energetiky

Dňa 20. mája 2019 sme zavítali na Technickú univerzitu v Košiciach, konkrétne na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Privítal nás sympatický pán docent, ktorý nám zaujímavou prezentáciou priblížil význam ekológie pre súčasnú spoločnosť a vysvetlil nám princíp solárnych elektrární. Neskôr sme sa presunuli do zaujímavého „hračkárstva“ pre dospelých, presnejšie ...

Čítaj viac

Derniéra maturantov

Rozlúčka s maturantmi má vždy neopakovateľné čaro a pravdou je, že po ich odchode je škola vždy akási prázdnejšia a smutnejšia.Maturanti sa pred odchodom na akademický týždeň lúčili so školou. Šaty a podpätky. Obleky, kravaty. Zelené stužky. Dojatím podfarbený hlas pani riaditeľky. Slová pochvaly, slová povzbudenia. Takúto atmosféru priniesol do nášho ...

Čítaj viac

Turnaj v stolnom futbale

Od 26. apríla do 10. mája 2019 si naši študenti (prevažne chlapci) krátili veľké prestávky hraním stolného futbalu. Do turnaja sa zapojilo šesť dvojčlenných tímov, ktoré najprv odohrali vzájomné zápasy v rámci skupiny, aby potom najúspešnejší mohli zabojovať o stupne víťazov. Pravú športovú atmosféru dopĺňali povzbudzujúci spolužiaci a učitelia. Po ...

Čítaj viac

Študentské voľby do Európskeho parlamentu

V pondelok 6.5.2019 sa na našej škole konali simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu. Záštitu nad týmto projektom prevzala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a občianske združenie Pre stredoškolákov, ktorého hlavným cieľom je organizovať rôzne udalosti pre mladých ľudí a podnecovať ich k aktívnemu prístupu v spoločnosti. Do tohto projektu ...

Čítaj viac

Program pre gymnazistov od 20.05. do 30.05.2019

Kvôli prehľadnosti publikujeme pre študentov a učiteľov informácie o programe na nasledujúce obdobie. 1.Ag 20.05.2019 – Duchovná obnova v Lipanoch (z. J. Kocúrko, R. Haluška) 21.05.2019 – Duchovná obnova v Lipanoch (z. J. Kocúrko, R. Haluška) 22.05.2019 – mimoriadny rozvrh 1. hod. FRJ/NEJ 2. hod. FRJ/NEJ 3. hod. KNB 4. hod. GEG ...

Čítaj viac

Šanca pre neprijatých na strednú v prvom kole

Neprijali niekoho z Vašich známych na strednú školu? Dajte im o nás vedieť. Máme ešte niekoľko voľných miest. Druhé kolo písomných prijímacích skúšok sa bude konať v utorok 18.06.2019 od 8.00 h. na našom gymnázium. Organizačné stretnutie spojené s riešením typových úloh, aké sa objavia na prijímacích skúškach, sa uskutoční ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pri prijatie do prvého ročníka gymnaziálneho štúdia (odbor 79 02 J gymnázium) v školskom roku 2019/2020 za predpokladu úspešného ukončenia deviatého ročníka. Prijímacie skúšky sa konali v termínoch 13.05. a 16.05.2019. kód uchádzača benefit za prospech benefit za Testovanie 9 benefit za súťaže počet bodov z testu ...

Čítaj viac

V priebehu šiestich mesiacov sa naučil jazyk

Náš študent, Lukáš Simočko, si v rámci programu DofE ( Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) v oblasti rozvoja talentu dal cieľ naučiť sa v priebehu šiestich mesiacov ruský jazyk, dokázať vhodne reagovať a komunikovať v rôznych bežných situáciách, využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná. Či ...

Čítaj viac

Umelcom sa treba narodiť, rečníkom sa možno stať

V utorok 30. apríla 2019 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici v Košiciach konal XXXIII. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen 2019. Súťaž sa organizuje s cieľom uvedomiť si ostavenie rétoriky v slovnom prejave. Je to individuálna súťaž žiakov základných a stredných škôl v ...

Čítaj viac

Súťaž „Hodnoty vyplývajúce z lásky“ pod záštitou Mons. Mareka Forgáča

Vážení priatelia, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do súťaže „Hodnoty vyplývajúce z lásky“. Informácie o súťaži sú predostrené v nasledujúcom štatúte. Veríme, že Vás súťaž osloví a zašlete nám svoje príspevky. Štatút literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže „Hodnoty vyplývajúce z lásky“ (ďalej len „štatút“) Súťaž sa koná pod záštitou Mons. ...

Čítaj viac

Užitočné informácie pre uchádzačov

Milí uchádzači o štúdium na gymnáziu, vážení rodičia! Uchádzate sa o štúdium v študijnom odbore 79 02 J gymnázium. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Ponúkame Vám niekoľko užitočných informácií. Písomné prijímacie skúšky Písomné prijímacie skúšky sa uskutočnia v termínoch 13.05.2019 a 16.05.2019 od 8.00 h. v učebni C. S. Lewis na ...

Čítaj viac

Veľká noc

Milí študenti! Vyučovanie vo Veľkom týždni je do stredy 17.04.2019. V tento deň o 13.00 h. je krížová cesta v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP. Vyučovanie teda skončí 5. hodinou o 12.30 h., nasleduje obedňajšia prestávka a presun žiakov do kostola. Od 9.00 h. budú v škole k dispozícii ...

Čítaj viac

Quo vadis opäť úspešný

Časopis Quo vadis si z dvadsiateho piateho ročníka sútaže stredoškolských časopisov vo Zvolene odniesol hneď niekoľko vynikajúcich ocenení. Okrem Ceny Televízie Markíza 1. stupňa získal aj Cenu kníhkupectva Martinus, 2. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne a Hlavnú cenu Literárneho fondu v kategórii novinárske príspevky stredoškolákov si odniesla redaktorka Katarína Szalonová. Tešíme sa z úspechu a srdečne blahoželáme. ...

Čítaj viac

Život, čo ma drží nad vodou

Kalendár v druhej polovici marca je plný významných dátumov. Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sme si pripomenuli tieto: Svetový deň Downovho syndrómu, Deň poézie, Deň vody, Deň počatého dieťaťa i tematický deň čerstvého ovocia. Vo štvrtok 21.03. sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu tým, že sme o tejto problematike ...

Čítaj viac

Študentské prezidentské voľby – 2. kolo

Kto by sa mal stať novým prezidentom Slovenskej republiky? Na túto otázku odpovedali študenti gymnázia v pondelok 18. marca v rámci projektu študentských volieb, ktoré simulujú reálny priebeh prezidentských volieb.  Hlasovací lístok kopíroval výsledky 1. kola prezidentských volieb, takže na ňom boli uvedené dve mená – Zuzana Čaputová a Maroš ...

Čítaj viac

Návšteva KBIAMu

Slovensko je malá krajina vo „veľkom“ svete. Mnohokrát sa porovnávame s inými veľmocami so záverečným konštatovaním, že o nás aj tak nikto nič nevie a sme len jednou z mnohých bezvýznamných častí sveta. Vedeli ste však, že práve v Košiciach, metropole východu, sa nachádzajú technológie, ktoré nám môže závidieť väčšina sveta? Áno, je to tak ...

Čítaj viac

Sederová večera – prihlasovanie

Kresťania a židia majú pre sviatky vlastné označenia a Sväté písmo ich pozná tiež niekoľko. Židia nehovoria o Veľkej noci ako kresťania. Používajú najčastejšie hebrejský názov Pesach alebo Chag hamacot, Sviatok nekvasených chlebov. Tieto názvy sa spomínajú paralelne aj v Novom zákone. Kresťania poznajú najmä grécky názov Pascha. Seder alebo sederová večera ...

Čítaj viac

Súťaž 3D tlač – postup do celoslovenského kola

Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovanie modelov a následnej tlači objektov. Súťaž je organizovaná v rámci projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie. Obr 1: Víťaz s výtlačkom z 3D tlačiarne – Logo ...

Čítaj viac

Súťaž v zbere papiera

Vážení študenti, milí rodičia študentov! Pri príležitosti osláv Dňa Zeme, ktorý sa koná tradične 22. apríla, vyhlasujeme kolektívnu súťaž v zbere papiera pre triedy gymnázia. Hlavnou výhrou v súťaži je riaditeľské voľno na jeden deň pre triedu, ktorá vyzbiera najviac kilogramov papiera. Podmienky a organizačné zabezpečenie: Súťaž trvá od 25.marca ...

Čítaj viac

Chémia netradičným spôsobom

Naši gymnazisti dnes (7. 3. 2019) zažili netradičnú hodinu chémie. Zástupcovia z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe im v rámci popularizácie chémie interaktívnym spôsobom predstavili rôzne zaujímavé experimenty, ktoré si mohli naši žiaci sami vyskúšať. Niektorí dokonca na vlastnej koži. Vysoká škola chemicko-technologická je verejná vysoká škola s dlhoročnou tradíciou so zameraním nielen na ...

Čítaj viac

Bádatelia na environmentálnej exkurzii

Dnes (5.3.2019) sa naši gymnazisti v rámci voliteľného predmetu Bádateľské aktivity v biológiii a chémii zúčastnili environmentálnej exkurzie. Cieľom ich bádania bola Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácieTUKE v Košiciach. Táto fakulta sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe – zaoberá sa chemickou podstatou, štruktúrou a finálnymi vlastnosťami rôznych materiálov, ich produkciou a spracovaním metalurgickými procesmi a procesmi ...

Čítaj viac

Degustácia vína ako forma fašiangového večera

V súlade so stratégiou rozvoja školy, spolupráce školy a farnosti Košice – KVP, budovania komunity otvorenej školy a vytvárania priestoru a aktivít pre rodičov našich žiakov sme na záver fašiangového obdobia pripravili spoločenský večer spojený s degustáciou vína. Víno ako kráľovský nápoj patrí ku kultúre stravovania, využíva sa v liturgii, ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti! V januári 2019 prebehol na našej škole prieskum formou dotazníka, v ktorom sme zisťovali Vaše názory na dianie v škole s cieľom zlepšiť fungovanie našej inštitúcie. V dotazníku ste sa mohli vyjadriť ku viacerým témam, napr. k miere informovanosti zo strany školy, ku webovej stránke, čistote prostredia i ku ...

Čítaj viac

Valentín

14. február sa nám každoročne spája so sviatkom všetkých zaľúbených. Málokto však má na zreteli historické pozadie tohto dňa. Práve 14. 2. 269 došlo k umučeniu a následnému sťatiu biskupa Valentína z Terni, ktorý tajne sobášil snúbencov aj napriek zákazu cisára Claudia II. Iná legenda hovorí, že sv. Valentín mal ...

Čítaj viac

Študentské prezidentské voľby – 1. kolo

Práve prebiehajúci ,,boj o Grasalkovičov palác“ opäť priniesol možnosť zapojiť študentov do prípravy a realizácie simulovaných prezidentských volieb, ktoré sa na našej škole uskutočnili 15. februára 2019. Oprávnení voliči, starší ako 15 rokov, si v prvom kole volieb vyberali jedného z pätnástich kandidátov. Študenti, ktorí boli členmi volebnej komisie, skontrolovali ...

Čítaj viac

Raňajky v Nazarete, obed na hore Tábor a večera v Betleheme

Skupina našich študentov a učiteľov odcestovala v polovici februára na duchovno-poznávací pobyt do Izraela, ktorý je rozlohou menší ako polovica Slovenska ale má takmer 9 mil. obyvateľov. Krajina, ktorá vznikla po 2. svetovej vojne, krajina v ktorej víkend začína už vo štvrtok večer, krajina, ktorá je zmesou kultúr a náboženstiev, ...

Čítaj viac

IT čajovňa alebo ľudský mozog v PC

V rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočiesa študenti nášho gymnázia zúčastnili popularizačnej prednáškyna tému Ľudský mozog v počítači – Realita alebo sci-fi? Prednáška sa uskutočnila 12. februára 2019 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedecký pracovník PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD. z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej ...

Čítaj viac

Príbeh vín ako pozvánka pre rodičov

Vážení rodičia! V kontexte upevňovania vzťahov, formovania kolektívu a z podnetov rodičov Vám v mesiaci marec 2019 ponúkame dve zaujímavé podujatia. Spoločenský večer spojený s degustáciou vína Uskutoční sa v piatok 01.03.2019 od 18.30 h. v škole. Príspevok na pár je 25 eur, ktorý je treba uhradiť hotovostne na sekretariáte školy najneskôr v stredu 27.02.2019. V cene je ...

Čítaj viac

V metropole východu spojili ples farnosti a cirkevnej školy do jedného

Počas uplynulého víkendu sa mládež a dospelí zabávali vo farnosti Božieho milosrdenstva. Prvýkrát tento ples spoločne pripravili farnosť Božieho milosrdenstva, Gymnázium sv. Košických mučeníkov a občianske združenie Prameň milosrdenstva. Aj napriek chrípkovej epidémii na východom Slovenku sa na plese zúčastnilo okolo 150 účastníkov. „Po niekoľkoročnom snažení sa nám podarilo spojiť ples farností  a ples ...

Čítaj viac

Ocenenie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP pre nášho študenta

Študent nášho gymnázia Matúš Mura si v piatok 25.01.2019 prevzal ocenenie Mestkej časti Košice – Sídlisko KVP za výrazné zásluhy v rozvoji dobrovoľníctva. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  

Čítaj viac

Úspech v olympiáde v anglickom jazyku

Dňa 16.januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. 1. miesto v kategórii 2B získal študent našej školy Matej Rešetár(4.Ag). Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

Čítaj viac

2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre ...

Čítaj viac

Konferencia k Roku sv. Košických mučeníkov

V kontexte jubilea 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov, ktoré slávi Košická arcidiecéza, sme v utorok 8.1.2019 usporiadali konferenciu k Roku sv. Košických mučeníkov. Konferencii predchádzala sv. omša, ktorú slávil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a farárom farnosti Košice – KVP Petrom Sykorom. ...

Čítaj viac

Medzinárodné Vianoce v 1. AG

Prvé Vianoce v triede 1. AG sa niesli aj v duchu akcie Medzinárodné Vianoce, v rámci ktorej žiaci nemeckého jazyka predstavili svojim spolužiakom vianočné zvyky v nemecky hovoriacich krajinách a žiaci francúzskeho jazyka rozprávali o Vianociach vo Francúzsku. Program sme ukončili koledou Tichá noc, svätá noc vo francúzskom aj v nemeckom jazyku, pri speve ...

Čítaj viac

Novoročná omša s biskupom Marekom Forgáčom

Milí študenti, vážení rodičia! Pozývame Vás na novoročnú sv. omšu v utorok 8.1.2019 o 8.30 h. v kostole Božieho Milosrdenstva v Košiciach. Sv. omšu bude sláviť Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Pri sv. omši bude účinkovať náš školský zbor. Stretneme sa v kostole na KVP o 8.20 h. Po ...

Čítaj viac

Vianočná kapustnica

V čase, keď nielen študenti, ale aj učitelia odpočítavajú posledné dni, hodiny i minúty do začatia vianočných prázdnin, sme sa stretli, aby  sme si spoločne vychutnali predvianočné chvíle. Členovia Žiackej školskej rady a študenti II. Ag pripravili pre svojich pedagógov a spolužiakov posedenie pri vianočnej kapustnici. Príjemnú atmosféru dotvorila sviatočne ...

Čítaj viac

Vianočné prianie od nás

V mene všetkých učiteľov, študentov, ostatných zamestnancov Vám prajeme požehnané Vianoce a pokoj v novom roku. Ďakujeme za priazeň počas celého roka. Organizácia vyučovania 8.1.2019 Vyučovanie sa opäť začne v utorok 8.1.2019. Stretneme sa v kostole Božieho Milosrdenstva v Košiciach na KVP o 8.20 h. Sv. omšu bude sláviť Mons. ...

Čítaj viac

Vianočné trhy v Budapešti

Je už tradíciou, že v období adventu navštevujeme vybranú európsku metropolu. Cieľom podujatí je získať poznávací, kultúrny, gastronomický a duchovný zážitok z metropol a súčasne formovať kolektív. V roku 2018 padla po šiestich rokoch voľba na Budapešť. Favorizovaná skupina 21 účastníkov zložená zo súčasných študentov, absolventov i učiteľov si vychutnávala ...

Čítaj viac

GKM usporiadalo DOD a prezentovalo sa na Pro Educo

5. a 6. decembra 2018 sa otvorili brány najväčšieho veľtrhu vzdelávania a práce v regióne východného Slovenska po dvanástykrát. Návštevníci mali opäť možnosť získať informácie, ako sa orientovať a rozhodovať pri výbere ďalšieho štúdia na strednej či vysokej škole a konfrontovať sa s ponukou aktuálnych voľných pracovných miest na trhu ...

Čítaj viac

Prezentácia úspešného projektu Dobrý nápad

Siedmy decembrový deň patril členom Dream teamu, ktorí počas rannej poľadovice cestovali do Levoče, aby prezentovali úspešnú realizáciu projektového zámeru v rámci projektu Dobrý nápad. Cieľom projektu na našom gymnáziu bolo vytvorenie relaxačnej zóny bez mobilov v ambícii podporovať priamu komunikačnú interakciu. Lukáš Simočko, Terézia Bariová a Katka Szalonová ako ...

Čítaj viac

Len tak o normálnych veciach

Neformálne stretnutie s členmi škupiny Komajota Martinom Husovským a Jurajom Kováčom sa konalo v predvečer sviatku sv. Mikuláša. Cieľom týchto stretnutí konaných na našej škole je ponúknuť alternatívu oproti hlučnému prežívaniu adventu. Martin Husovský, rodák z Prešova, rozprával o svojej rodine, umeleckom živote, tvorbe, inšpiráciách, cestovaní. Skupina Komajota, v ktorej ...

Čítaj viac

Starobylé roráty na svitaní

Pre adventné obdobie sú charakteristické aj tzv. rorátne omše, ktoré už tradične slávime aj v kaplnke nášho gymnázia. Zažiť ráno o šiestej kaplnku plnú väčšinou mladých ľudí, je  veľkým povzbudením,“ pochvaľuje si pán kaplán Ján Kocúrko. Fotografia: Rorátna sv. omša; zdroj: archív školy Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla ...

Čítaj viac

Pulitzer prize winner

„Ďakujem za privítanie.  Je mi cťou prednášať pred takýmto veľkým publikom,” začal svoju prednášku s názvom „Zrod novej veľmoci” Ian Johnson, nositeľ Pulitzerovej ceny. Historickú aulu Univerzity P. J. Šafárika 3. decembra zaplnili rôzni ľudia a možno aj budúci nádejní žurnalisti, aby si vypočuli slová kanadského spisovateľa, ktorý strávil už takmer 20 ...

Čítaj viac

Masaryk vo fotografii

V tomto roku si pripomíname sté výročie vzniku Československej republiky, a to bol dôvod, prečo si naši študenti chceli uctiť osobnosť, ktorá stála pri jej zrode. Tomáš Garrigue Masaryk bol medzi občanmi veľmi obľúbený, a práve preto sa stal terčom objektívov nielen profesionálnych fotografov, ale aj obyčajných ľudí. Putovná výstava predstavila ...

Čítaj viac

Otvorenie relaxačnej zóny

Každý dobrý projekt má etapy realizácie. V kontexte projektového zámeru bola naplánovaná aktivita spojená s otvorením neformálnej zóny na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Projekt bol financovaný organizáciou Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenskavo výške 350 €. Finančne projekt podporilo aj Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Projekt koordinoval a realizoval študentský tím Dream team ...

Čítaj viac

Veda v meste

Študenti nášho gymnázia sa 28. novembra v rámci projektu IT Akadémia, do ktorého je naša škola zapojená, zúčastnili popularizačnej akcie s názvom Veda v meste„Stretnutie s informatikou, matematikou, prírodnými a technickými vedami“. Podujatie sa uskutočnilo na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Fotografia: Študenti počas odbornej prednášky na TUKE; zdroj: archív školy Stretnutia s prírodnými ...

Čítaj viac

Neskorá jeseň na GKM

Účelom predmetu umenie a kultúra je rozvíjať tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formovať ich vlastné názory a hodnotové postoje. Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie, kreatívne chápanie umenia, mimo umeleckého estetična a širšej kultúrnej aktivity človeka. Prostredníctvom zážitkových a skúsenostných metód vyučovania motivovať žiakov, rozvíjať a kultivovať ich osobnosť. ...

Čítaj viac

Imatrikulačná slávnosť

V kontexte Dňa študenstva, ktorý pripadá na 17. novembra, sme usporiadali imatrikulačnú slávnosť pre študentov prvého ročníka. Téma tohto ročníka bola „vláda“ a v tóne tejto myšlienky rezonovali aktivity, ktoré si pripravili študenti tretieho ročníka pre prvákov. Po absolvovaní vtipných úloh nasledoval akt imatrikulácie, pri ktorom študentom prvého ročníka odovzdala ...

Čítaj viac

Naši študenti úspešní v Gerbócovej literárnej Snine

V piatok 16. novembra 2018 sa v priestoroch sninského kaštieľa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka celoslovenskej autorskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Gerbócova literárna Snina. Hodnotená a prezentovaná bola poézia aj próza z pera mladých, ale aj starších literárnych talentov. To všetko bolo podfarbené podmanivými hudobnými vystúpeniami v podaní mladých umelcov zo ...

Čítaj viac

Noc divadiel so študentmi z GKM

Naši študenti si zažili atmosféru podujatia Európskeho typu „Noc divadiel“ v Štátnom divadle. 17.11.2018 sme sa vybrali osláviť Medzinárodný deň študentstvaa pripomenúť si Deň boja za slobodu a demokraciudo divadla.  9. ročník „Noci divadiel“ ponúkol v Štátnom divadle v Košiciach operetu Johana Straussa ml. Netopier. Zážitok bol umocnený už pri vstupe do divadla, kde ...

Čítaj viac

The Duke of Edinburgh’s International Awards – naši absolventi v médiách

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Od roku 2017 program funguje aj v rámci nášho gymnázia, kde je vyškolených ...

Čítaj viac

O Alžbetinu ružu

12. novembra sa v Historickej radnici uskutočnil 15. ročník speváckej súťaže piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy s názvom O Alžbetinu ružu. Naš študent Tibor Szalona (3. A)v tejto súťaži získal 2. miesto v kategórii moderná pieseň. Tretie miesto v kategórii ľudová pieseň patrilo Matejovi Kočíkovi (1. A), ktorého na akordeóne sprevádzal Tibor ...

Čítaj viac

Magneticko magická múzejná hodinka

V rámci Týždňa vedy a techniky strávili naši študenti v piatok 9. novembra 2018 interaktívnu hodinku v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Interaktívna expozícia ponúkla možnosť oboznámiť sa pomocou dynamických exponátov a praktických ukážok s magnetickými javmi okolo nás. Okrem množstva zaujímavých informácií mali študenti možnosť vidieť Oerstedov pokus z ...

Čítaj viac

Advent „… tak inak“

Ak máte chuť prežiť tohtoročný advent hodnotne, budeme veľmi radi ak príjmete pozvanie na niektorú z ponúkaných akcií. Každoročne pripravujeme cyklus adventných besied. Tento rok naše pozvanie prijali Martin Husovský s manželkou (skupina KOMAJOTA), ktorí sa predstavia v stredu 5.12.2018 o 17.00 h. Tanečníci Peter Vidašič a Tomáš Surovec budú ...

Čítaj viac

Študentské voľby 2018

Naša škola sa od roku 2014 pravidelne zapája do projektu Študentské voľby a nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí Slovenska. Prostredníctvom simulovaných volieb študenti mali možnosť vyskúšať si proces voľby svojich kandidátov ešte pred tým, ako sa sami stanú prvovoličmi. Do ...

Čítaj viac

Koláčový deň

Na príjemné posedenie v kruhu priateľov a dobrôt budeme potrebovať (recept) : 1 voľný termín (26.10.2018) 1 väčšia miestnosť (študentská čajovňa) aspoň 50 hladných študentov zopár ohľaduplných učiteľov veľký výber koláčov, mafinov, tiramisu, sušienok,… štipka súťaživosti o titul najlepší koláč Koláčového dňa Obrázok: Študenti a učitelia počas aktivity; zdroj: archív ...

Čítaj viac

Elita zostarla

Sobota 13. október 2018. Deň ako každý iný. Hodiny tradične pozostávali zo 60 minút a celý svet sa venoval svojim tradičným sobotným rituálom. Pre nás, štvrtákov, bol však tento deň veľmi špeciálny. Bol to náš deň D. Naša stužková. Mesiace príprav a plánovania sa odrazu stávali minulosťou. Ako už na ...

Čítaj viac

Atmosféra Porta počas mobility Erasmus+

Tento projekt bol podporený z programu Erasmus+. Číslo a kód projektu: 2017-1-SK01-KA101-035269 Názov projektu: Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí Edukačný charakter mobilít programu Erasmus+ (napr. kľúčová akcia KA1) je famózne spestrený spektrom voľnočasových aktivít spojených so spoznávaním kultúry, pamiatok, histórie, geografie, zvykov a tradícií a v ...

Čítaj viac

Hlasujte za našu školu v projekte „Na nový level“

V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre našu školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018. Stačí ak vyplníte svoje kontaktné údaje a email, ktorého overenie potvrdíte. Pomôžete nám. Zatiaľ máme iba viac ako 230 ...

Čítaj viac

Pomáhame potravinami

18.10.2018 sa naši študenti zapojili do projektu „Pomáhame potravinami“. Akcia bola pod záštitou Slovenského Červeného kríža v spolupráci so spoločnosťou Kaufland a jej zmyslom bolo vyzbierať potraviny pre sociálne slabších, seniorov a mnohopočetné rodiny. Náš tím v tričkách Červeného kríža bolo možné vidieť v OC Galéria, kde informovali ľudí o prebiehajúcej zbierke a preberali potraviny, ...

Čítaj viac

O deviatej za pokoj vo svete

Na deň sv. Lukáša sa naša škola pripojila k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou ...

Čítaj viac

Babie leto na pikniku

V rámci voliteľného predmetu etika a etiketa sme o pikniku nielen hovorili, ale sme aj reálne zažili jeho atmosféru. Prialo nám slnečné jesenné počasie, a tak sme si piknik vychutnali do sýtosti. Okrem množstva dobrého jedla, humoru a zaujímavých debát, sme si užívali aj spoločne strávené chvíle. Aj týmto spôsobom sme spoznávali ďalšie ...

Čítaj viac

Dnes si dáme operu

Študenti gymnázia s nadšením a záujmom navštívili priestory „kulisária“ a umeleckých dielní Štátneho divadla v Košiciach v ich priestoroch na Južnej triede. „Je nám cťou byť súčasťou tohto skvelého projektu“, vyjadrila sa so záujmom študentka Lujza Šimková. Študenti nášho gymnázia s nadšením a so záujmom navštívili priestory „kulisária“ a umeleckých dielní Štátneho divadla v Košiciach v ...

Čítaj viac

Dejiny tvoríš ty!

„Keď prišli nacisti pre komunistov, mlčal som – nebol som komunista. Keď zatvárali sociálnych demokratov, mlčal som – nebol som predsa sociálny demokrat. Keď prišli pre mňa, nebol už nikto, kto by sa mohol ozvať.“  M. Niemöller Obrázok: Komentovaný popis výstavy; zdroj: archív školy Výrok nemeckého pastora je len jeden ...

Čítaj viac

Afrika cez dobrovoľníctvo

V utorok 09.10.2018 navštívili naše gymnázium členovia občianského združenia Savio, aby predstavili svoju činnosť zameranú na rozvojové regióny v Afrike i v Ázii. Podujatie sa konalo v rámci misijného mesiaca október, v ktorom sa konajú na našom gymnáziu pravidelné podujatia zamerané na tento účel. Veronika Rendeková, absolventka nášho gymnázia, v ...

Čítaj viac

Čítam, čítaš, čítame

Kniha sprevádza človeka od útleho detstva až po starobu. Stáva sa zdrojom informácií a zábavy, rozširuje poznanie človeka, rozvíja city, predstavivosť, fantáziu… Aj preto v rámci literárneho festivalu Číta celá rodina 2. októbra navštívil naše gymnázium výkonný riaditeľ RTVS Košice, básnik, dramaturg, scenárista, režisér a vysokoškolský profesor, pán Jozef Puchala, viacnásobný laureát významných ...

Čítaj viac

Knižnica a jej benefity

24. septembra študenti prvého ročníka navštívili pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hemerkovej ulici, ktorá patrí medzi najväčšie výpožičné miesta. Zúčastnili sa prednášky o knižnom systéme, o knihe a o získavaní informácií, ktorú prezentovali pracovníčky knižnice. Dozvedeli sa, že ide o typ tzv. rodinnej knižnice, kde si svoje čitateľské potreby môžu uspokojiť všetky ...

Čítaj viac

Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu získali študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov

Naši študenti si v piatok 14. septembra 2018 za svoju vytrvalosť a chuť pracovať na sebe prevzali z rúk Andrewa Gartha, veľvyslanca Spojeného Kráľovstva na Slovensku, a Laury Dittel, riaditeľky Karpatskej nadácie, Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.Slávnostnej ceremónie sa zúčastniliaj Mária Takáčová, zlatá absolventka DofE, ktorá teraz pôsobí v Google Slovensko, Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley, a ...

Čítaj viac

Reflexia vs vízia

V závere školského roka chceme vyjadriť poďakovanie učiteľom za vynaložené úsilie, často neviditeľnú prácu, ochotu a chuť pracovať na vzdelávaní seba i žiakov. Ďakujeme všetkým študentom i absolventom za prípravu na vyučovanie, mnohé aktivity v prospech školy, za námahu, za dobrovoľnícku činnosť a iné činnosti, ktoré ste vykonali v prospech ...

Čítaj viac

Juniáles ako bodka za úspešným školským rokom

19.júna 2018 pripravila Študentská rada Juniáles. Nebol tradičný, s tancovaním do neskorej noci, ale aj napriek tomu bol vydarenou akciou. Počasie v ten deň prialo, takže sa konal sa v priestoroch školského átria. Študenti sa začali schádzať od pol piatej a čakali na nich športové aktivity, spoločenské hry, no najmä ...

Čítaj viac

Od slonej zubnej pasty cez C# a CBG až po Moneta

19. júna 2018  študenti nášho gymnázia prezentovali svoju celoročnú činnosť v povinne voliteľných predmetoch. Musíme uznať, že sa na prezentáciu skutočne dôkladne pripravili. Ako prví sa predstavili študenti predmetu Bádateľské aktivity pod vedením RNDr. Márie Vavrovej. Efektným spôsobom nám predviedli farebné chemické reakcie pod zaujímavým názvom „slonia zubná pasta“. Nedali ...

Čítaj viac

Zvládli sme to (DofE expedícia)

Ako by ste si predstavovali ideálne strávenú nedeľu? Relax a oddych po nedeľnom obede? Mnohí asi áno, ale my, študenti gymnázia, ktorí sme sa rozhodli participovať na medzinárodnom projekte DofE, sme mali iný plán. Po cvičnej expedícii sme „doladili” detaily, vylepšili nedostatky a vydali sa na kvalifikačnú expedíciu do Volovských vrchov. Cieľom ...

Čítaj viac

Celoslovenský atletický úspech

11. – 13. 6. 2018 sa v Múzeu slovenskej dediny – SKANZEN v Martine uskutočnilo Celoštátne kolo v atletike. Úspech dosiahli dvaja naši žiaci. Martin Roháč (9. A) získal 2. miesto v orientačnom behu v súťaži žiakov ZŠ a Lukáš Simočko (3. AG) si v mixe štafiet žiakov SŠ vybojoval 3. ...

Čítaj viac

Úspech strieda úspech

7. júna 2018 sa v Nových Zámkoch konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Porota celkovo hodnotila 524 literárnych prác, z toho bolo 81 prác študentov stredných škôl. Do súťaže sa zapojili študenti zo Srbska, z Chorvátska, z Maďarska, z Rumunska, ...

Čítaj viac

Opäť na stupni víťazov

7. júna 2018 sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Cesty za poznaním minulosti 2018. Aj tu sme boli úspešní a opäť sme stáli na pomyselnom stupni víťazov. Napriek tomu, že do súťaže bolo prihlásených 253 prác, naša študentka Miriam ...

Čítaj viac

GKM v NESSe

5. júna 2018 sa 11 študentov, ktorí počas školského roka absolvovali povinne voliteľný predmet Programovanie, zúčastnilo stretnutia vo firme NESS k.d.c. Privítali ich známe tváre – Tomáš Lojka a Miroslav Petro – ktorí viedli tento predmet na našom gymnáziu. Úvodnú prezentáciu si pre študentov pripravila ich kolegyňa Dana Šusterová z Recruitment Executive(absolventka nášho gymnázia :-). Stručne, ...

Čítaj viac

Workshop v AT&T

Už ako čerstvo zlikvidovaná firma sme sa 24. mája zúčastnili posledného tohtoročného workshopu organizácie JA Slovensko v spolupráci s AT&T Aspire. Workshop pod názvom Deň kariéry bol tentokrát zameraný na zručnosti v oblasti uchádzania sa o prácu. Povinná výbava pre účastníka bol vlastný životopis. Počas workshopu sme si ukázali ako ma vyzerať životopis, ...

Čítaj viac

Slávnosť vo veľkom štýle

Maturitná skúška sa skončila. Slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení spojená s oceňovaním absolventov sa konala na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omšu celebroval náš kaplán Ján Kocúrko, ktorý adresne poukázal na Toho, koho sa oplatí nasledovať. Bohoslužbu sprevádzal školský zbor. Maturitné vysvedčenia absolventom odovzdala pani riadteľka RNDr. Adriana Bariová ...

Čítaj viac

Skúška je za nami

Projekt Dofe (The Duke of Edinburgh’s international award), ktorý sa na našom gymnáziu rozbehol v decembri, sa blíži ku koncu. V praxi to znamená, že účastníci sa po dokončení svojich aktivít v troch oblastiach pripravujú na dobrodružnú expedíciu. Ani my nie sme  výnimkou, a preto sme si v piatok 25.5.2018 s pobalenými ruksakmi, stanmi ...

Čítaj viac

Študentka nášho gymnázia opäť úspešná

24. mája 2018 sa v kongresovej sále Hotela Kultúra v Ružomberku konalo slávnostné vyhodnotenie VI. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža. Trojružu prezentujú organizátori v troch hlavných oblastiach – poézia, próza a ilustrácia. Každá umelecká oblasť je vyhodnotená v troch vekových kategóriách. Teší nás, že naša študentka Radoslava Neubertová ...

Čítaj viac

Quo vadis na biskupovom stole

21. mája prijal pomocný biskup Marek Forgáč členov redakčnej rady nášho školského časopisu Quo vadis. Stretnutie, ktoré sprostredkoval náš pán kaplán Ján Kocúrko, sa nieslo v príjemnej atmosfére. Študenti si pre otca Mareka pripravili mnoho otázok, na ktoré im ochotne odpovedal. Prezradil, prečo sa rozhodol pre povolanie kňaza, aké metódy vyučovania náboženstva na ...

Čítaj viac

Pikoška zo zákulisia :-)

Určite mnohí z vás uplynulý víkend zaregistrovali veľkú oslavu desiateho výročia TV Lux v Šaštíne. A nás veľmi teší, že priložením svojej ruky k dielu mohli ku kráse galaprogramu prispieť aj naši gymnazisti. Pretože, vážení, tí šikovní študenti z jedného košického gymnázia spomenutí Palim Dankom, tak to sme boli MY 🙂 Foto: Príprava ...

Čítaj viac

Konečná! Vystupovať!

"Nastal čas prepustiť z nášho cechu ďalších mučeníkov. Nastal čas povedať i pár posledných slov a poďakovať za spoločné chvíle prežité v triede, na chodbách, na výletoch... Je čas rozlúčiť sa!"

Čítaj viac

Firma CBG vyplácala dividendy

Valné zhromaždenie akcionárov študentskej firmy CBG sa konalo v gymnaziálnej reprezentačnej miestnosti dňa 16.05.2018. Na základe pozvánky akciovej spoločnosti Cassovia Business Group, JA Slovensko sa stretli akcionári, aby prerokovali ročný chod firmy, prezentovali výročné správy, zhodnotili ročné úsilie a akcionárom vyplatili dividendy. Činnosť študentskej firmy CBG bola zameraná na organizáciu ...

Čítaj viac

Keď raz budem veľký …

Odkedy sme sa naučili chodiť a rozprávať, pýtajú sa nás, čím chceme byť, keď vyrastieme. S detskou naivitou a s iskričkami v očiach chlapci dúfali v kariéru smetiara, požiarnika, futbalistu, kozmonauta či vojaka. Dievčatá nemali o nič menšie očakávania. Princezné, ale aj veterinárky, doktorky, právničky, sudkyne a prezidentky. Časom však mnohí od svojich ideálov upustili. ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka štvorročnej formy gymnázia /odbor 79 02 J/ v školskom roku 2018/2019 na základe splnenia kritérií pre prijatie podľa výsledkov písomných prijímacích skúšok sú uvedené v tabuľke. Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, sú prijatí na štúdium a môžu sa prísť zapísať od 17.05.2018. Zápis prebieha v kancelárii ...

Čítaj viac

Miška, Tibor a Gabi zaujali i zvíťazili

V rámci osláv Dňa mesta Košice sa 4. mája 2018 konal štrnásty ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Naše gymnázium úspešne reprezentovala Michaela Komarová a v silnej konkurencii získala 1. miesto. Na akordeóne ju sprevádzal Tibor Szalona a na husliach hral Gabriel Szalona. Ďakujeme za reprezentáciu a Miške srdečne blahoželáme. Spracovala: ...

Čítaj viac

Girl’s day šokoval záujmom

Ani tento rok sme si nemohli nechať ujsť celosvetový deň žien v IT. Rôzne firmy, inštitúcie či podniky z oblasti IT v mnohých krajinách otvárajú svoje brány dievčatám, aby im priblížili svoju prácu a inšpirovali ďalšie ich nasledovníčky, kedže je medzi nimi sféra informačno-komunikačných technológií menej vyhľadávaná. My sme si ...

Čítaj viac

Veni, vidi, vici

V pondelok 30. apríla 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici v Košiciach konal XXXII. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen 2018. Súťaž sa organizuje s cieľom uvedomiť si postavenie rétoriky v slovnom prejave. Je to individuálna súťaž žiakov základných a stredných škôl v samostatnom rečníckom prejave na zvolenú ...

Čítaj viac

Úspech v atletike žiakov

Atletický štadión TU na Watsonovej ulici v Košiciach hostil vo štvrtok 26.apríla 2018 regionálne kolo súťaže Atletika žiakov stredných škôl. Študenti nášho gymnázia sa predstavili vo viacerých disciplínach. Hovorí tréner našich Mgr. Matej Gardoš: „Chlapci bojovali, patrí im uznanie. Satisfakcia úspechu je dobrým motivačným ohnivkom.“ Študent Martin Bača sa umiestnil ...

Čítaj viac

Program pre študentov 30.04.2018 a 07.05.2018

V pondelok 30.04.2018 bude skrátené vyučovanie, ktoré sa riadi nasledujúcim harmonogramom: 0.     hod. nebude 4. hod. 10.00 – 10.30 h. 1.     hod. 8.00 – 8.30 h. 5. hod. 10.35 – 11.05 h. 2.     hod. 8.35 – 9.05 h. 6. hod. 11.10 – 11.40 h. 3.     hod. 9.10 – 9.40 h. ...

Čítaj viac

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacích skúšok

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacích skúšok  Zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka štvorročnej formy gymnázia /odbor 79 02 J/ v školskom roku 2018/2019 na základe splnenia kritérií pre prijatie bez konania písomných prijímacích skúšok: Samuel Slosiarik Miriam Ducárová Katarína Füleová Patrik Samuel Body Dávid Kráľ Matej Kočík Lucia Líšková Emma Saláková ...

Čítaj viac

Quo vadis opäť v špičke

Náš časopis Quo vadis bol opäť úspešný. V absolútnom poradí hlavných cien získal v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 3. miesto, a tak si udržal minuloročnú úroveň a ostal na špičke najlepších slovenských stredoškolských časopisov. Okrem toho získal aj 3. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne a cenu poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku – ...

Čítaj viac

Najmladší, najmenší, vyvolený

16. apríla naši študenti navštívili Historickú radnicu v centre mesta, aby si pozreli ďalšie zaujímavé predstavenie z dielne tanečného divadla ATak pod názvom D4V1D. Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida bolo prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila mladá gospelová speváčka a hudobníčka Dominika Gurbaľová. Choreografiu, réžiu i scénografiu mal na starosti Pavol Danko, ...

Čítaj viac

Ocenenie študentky v umeleckej fotografii

Naša študentka Kristína Radáčiová získala viacero ocenení vo fotografovaní portrétov a architektúry AMFO. Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie ...

Čítaj viac

Brigáda a dobrovoľnícka činnosť

Všetkých rodičov, študentov a tých, ktorí majú chuť pomôcť pozývame v sobotu 28. apríla 2018 od 8.30 h. na brigádu. Stretneme sa v škole a rozdelíme si úlohy a sektory. Cieľom brigády je revitalizovať priestory telocvične a školského átria. Prosíme Vás, aby ste doniesli handry, metly, krompáče, špachtle. Prosíme rodičov ...

Čítaj viac

Dávid – tanečné predstavenie

Dňa 16.4.2018 sa študenti všetkých ročníkov zúčastnia predstavenia s názvom DÁVID, s ktorým do Košíc prišlo tanečné divadlo ATak. Vyučovanie bude 0, 1 a 2. hodinu. Na predstavenie študenti odchádzajú s pedagogickým dozorom po skončení 2. hodiny a po skončení predstavenia je rozchod, do školy sa nevracajú. Odhlásenie z obeda v ...

Čítaj viac

Hlinený dukát

V pôstnom období, okrem pôstnych kázní a iných aktivít, prebiehala na našej škole aj zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre potreby Arcidiecéznej charity. Ďakujeme každému, kto prispel do tejto zbierky. Vyzbierané trvanlivé potraviny a hygienické potreby budú využité v projekte Hlinený dukát a ako motivácia a pomoc pre ženy, ktoré pracujú ...

Čítaj viac

Ďakujeme za Váš pôstny dar

Poslaním zbierky Pôstna krabička pre Afriku je pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Aj naši žiaci a študenti sa do zbierky mohli zapojiť svojim finančným darom. Adresná pomoc v tomto roku bola určená na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande a Rwande. Na našej škole sa vyzbieralo spolu 160 eur, ...

Čítaj viac

Progres našich študentov v DofE

V novom školskom roku majú študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach prvýkrát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby ...

Čítaj viac

Ako efektívne prezentovať svoj produkt pri podnikaní?

V spolupráci so Slovak Business Agency a Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) v Prešove pripravujeme pre našich gymnazistov dva zaujímavé workshopy. Workshop zameraný na nenávistné prejavy vo virtuálnom priestore a kritické myslenie sa uskutoční v piatok 20.04.2018 od 12.45 do 14.15 h. Podujatia vedú externí certifikovaní lektori. Workshop zameraný ...

Čítaj viac

Programovanie s NESS

Prinášame Vám užitočné informácie ako prebieha vyučovanie predmetu programovanie, ktoré vedú IT špecialisti zo spoločnosti NESS KDC Košice. Predmet programovanie patrí do kategórie voliteľných predmetov (znamená to, že si ho vyberie ten študent, ktorý má o programovania záujem). V školskom roku 2017/2018 má predmet programovanie fixný čas v utorok od ...

Čítaj viac

IT akadémia v prírodovedných predmetoch

Naše gymnázium je zapojené do národného projektu IT akadémia. V druhom polroku školského roka 2017/2018 prebieha v predmetoch fyzika, chémia a geografia pilotné overovanie nových metodík s využitím rôznych IT nástrojov a informačných balíkov a aktivít. Študenti majú možnosť priamo participovať na priebehu vyučovacej jednotky a prezentovať svoje bádateľské aktivity ...

Čítaj viac

Veľtrh podnikateľských aktivít

V rámci Týždňa podnikateľského vzdelávania sa študenti nášho Gymnázia zúčastnili na Veľtrhu podnikateľských talentov stredoškolákov v Bratislave. Zamestnanci študentskej  firmy pri našom Gymnáziu – CBG Cassovia Business Group takto nadobudli novú skúsenosť a inšpiráciu pre vlastnú podnikateľskú činnosť. JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na ...

Čítaj viac

Kto môže ísť k prameňu, nech nejde ku krčahu s vodou

Voda ako anorganický prvok krajinnej sféry si zaslúži našu pozornosť. A nielen 22.marca, kedy sa slávi Medzinárodný deň vody. Je zlúčeninou vodíka a kyslíka a vyskytuje sa vo všetkých troch skupenstvách. Na Gymnáziu sv. košických mučeníkov sme sa zapojili do osláv Medzinárodného dňa vody dvoma spôsobmi: 1. Partikulárne na hodine ...

Čítaj viac

ECDL certifikát získate aj na našom gymnáziu

V rámci projektu IT akadémia ponúkame pre našich študentov možnosť vyškoliť sa v jednotlivých moduloch a získať ECDL certifikát. ECDL (European Computer Driving Licence – Európsky vodičský preukaz na počítače) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) počítačových znalostí a zručností bežného používateľa počítača. Je medzinárodne rešpektovaný a zavedený v ...

Čítaj viac

Biblia a peniaze

Peniaze nie sú zlé. Ako hospodáriť s majetkom a s peniazmi? Kto vládne nášmu životu? Boh alebo majetky?  V intenciách týchto viet sa nieslo naše druhé pôstne podujatie, ktorého hosťom bol ekonóm Ing. Radovan Ivanko. V neformálnej a priateľskej atmosfére nám bola predostrená problematika vzťahu biblie a peňazí. Nosné myšlienky, ...

Čítaj viac

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Testy na prijímacích skúškach vychádzajú z obsahu učiva zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky nižšieho sekundárneho vzdelávania a ich cieľom je overiť vedomosti žiaka. V prípade záujmu je možné na našom gymnáziu absolvovať prípravný kurz na písomné prijímacie skúšky. Podmienky konania prípravného kurzu dátum a čas: štvrtok 19. ...

Čítaj viac

Maturitné skúšky a program pre ostatné triedy

V utorok 13.03., v stredu 14.03. a vo štvrtok 15.03.2018 prebieha externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Žiaci 4.Ag prichádzajú do školy v tieto dni najneskôr o 8.40 h.(výnimkou je utorok 13.03., kedy žiaci prídu najneskôr o 7.55 h. a o 8.00 h. je pre nich v ...

Čítaj viac

Na strednej pred strednou

Prvá marcová streda patrila už po tretikrát podujatiu Zaži deň stredoškoláka. Podujatie je primárne určené žiakom deviateho ročníka a jeho cieľom je priblížiť učivo gymnázia netradičným a vedeckým spôsobom. Má podnietiť záujem o vedu a vzdelávanie s cieľom popularizovať prírodne vedy a jazykové kompetencie.  Podujatie sa riadilo vopred stanovenou schémou ...

Čítaj viac

Kríza identity muža a ženy versus výchova v rodine

Začal cyklus sérií našich pôstnych duchovných zamyslení, ktoré sme nazvali Smäd po slove. Hosťom prvého cyklu bol don Anton Červeň, salezián, známy z pôsobenia v Košiciach. Svoje zamyslenie smeroval k mužovi i k žene ako nosným pilierom výchovy v rodine. Identitu muža a ženy predstavil na pozadí konkrétnych, vtipných a ...

Čítaj viac

Smäd po slove

Na ceste pôstnym obdobím Vás pozývame na cyklus pôstnych aktivít Smäd po slove. Cieľom aktivít počas pôstnych utorkov je ponúknuť priestor na zamyslenie, zastavenie sa, prednášku, sv. omšu. Spoločne s pozvanými hosťami budeme uvažovať o rodine z rôznych uhlov pohľadu. Hosťami budú Anton Červeň, Radovan Ivanko a Vladimír Šosták.

Čítaj viac

Lyžiarsky výcvik sa vydaril

Obec Vernár na rozhraní národných parkov Nízke Tatry a Slovenský raj bola opäť miestom konania lyžiarského výcviku našich študentov. Počas týždňa od 19.02. do 23.02.2018 za nadpiemerných snehových podmienok študenti zdokonaľovali svoje lyžiarské techniky pod vedením našich certifikovaných inštruktorov. Denný program na svahu a večerné aktivity umocňovali atmosféru teambuildingu. Ďakujeme ...

Čítaj viac

Deň stredoškoláka

Žiakov 9. ročníka pozývame na podujatie Zaži deň stredoškoláka, ktorý sa uskutoční v stredu 07. 03. 2018 od 8.50 h. na našom gymnáziu. Predstavíme Vám ukážky predmetov stredoškolského vzdelávania s prvkami vedy, fínskeho modelu, IT aktivít, cestovateľského kina, bádateľských aktivít a sociálnych programov. Na podujatie je potrebné prihlásiť sa telefonicky, ...

Čítaj viac

2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a ...

Čítaj viac

Úspech študentov gymnázia v súťaži inovatívnych podnikateľských nápadov Aspire Inovation Camp

Aktívna činnosť študentov Gymnázia vo voliteľnom predmete Aplikovaná ekonómia prináša svoje ovocie.  14. februára 2018 reprezentovali piati študenti farby nášho gymnázia na celoslovenskej súťaži.  Už účasť na tejto vyhľadávanej stredoškolskej súťaži je pre študentov predmetu aplikovanej ekonómie, v projekte vzdelávacej inštitúcie JA Slovensko, veľkou cťou a úspechom. Z množstva prihlásených stredoškolákov z celého ...

Čítaj viac

Genetika na kolesách

Každý už určite aspoň raz sledoval v televízii kriminálny seriál, v ktorom sa vyšetroval zločin a hľadal sa páchateľ. V hlavnej úlohe vidíme detektívov a kriminalistov, ktorí sa pomocou dôkazov z miesta činu snažia identifikovať neznámeho človeka. Na odhalenie stačí čo i len malá časť biologického materiálu obsahujúceho DNA, ako napr. kvapka krvi, sliny, kúsok kosti, vlas s korienkom...

Čítaj viac

DofE alebo talent, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružstvo

S radosťou oznamujeme, že v školskom roku 2017/2018 majú študenti nášho gymnázia možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

Čítaj viac

Tretí ročník reprezentačného plesu nášho gymnázia sa vydaril

7. januára sa v hoteli Centrum v Košiciach stretli učitelia, rodičia, absolventi i študenti nášho gymnázia na treťom reprezentačnom plese.

Čítaj viac

Chutilo nám

Býva dobrým zvykom, že v predvianočnom čase sa koná na našej škole vianočná kapustnica, ktorá nás naladí na najkrajšie sviatky v roku—Vianoce. Ani tento rok sa bez nej nezaobišiel. Tí, čo prišli, neobanovali, pretože druháci pod taktovkou nášho pána kaplána nesklamali. Darček v podobe chutnej kapustnice venovali od srdca všetkým, ...

Čítaj viac

Novinky v študijnom programe v šk. roku 2017/2018

Milí rodičia, milí študenti! V šk. roku 2017/2018 ponúkame našim študentom zaujímavé voliteľné predmety, ktoré vychádzajú z aktuálnych požiadaviek trhu práce, a majú študentom napomôcť pri správnej voľbe ďalšieho štúdia na VŠ. Ponuku nájdete tu.

Čítaj viac

Noc v škole, škola v noci

V réžii študentskej rady bola aj tohtoročná Noc v škole. Celú akciu odštartoval florbalový turnaj, do ktorého sa s nadšením zapojili chlapci aj dievčatá. Po krátkom oddychu a posilnení sa dobrotami nasledoval hlavný program – putovanie po temných priestoroch školy, ktoré bolo plné nástrah. Odvážni súťažiaci zbierali na každom stanovišti ...

Čítaj viac

Niektoré zmeny a plány školských podujatí s platnosťou od 09/2017

Bližšie informácie nájdete tu.

Čítaj viac