Rozlúčka s maturantmi

V stredu 15. mája 2024 sa s naším gymnáziom rozlúčili tohtoroční maturanti. Ráno ich čakala neoficiálna rozlúčka, ktorú pripravili žiaci tretieho ročníka vo forme únikovej miestnosti. Cieľom bolo dostať sa zo zamknutej triedy v časovom limite 30 minút. Štvrtáci plnili úlohy, pomocou ktorých nachádzali pomôcky, aby na záver získali kľúč od triedy.

Nasledovala oficiálna rozlúčka. Maturanti si zaspomínali na krásne štyri roky prežité na našej škole. Príhovor maturantky Bianky Ňaršanskej dojal všetkých učiteľov.

Maturantom končí jedna kapitola života a otvára sa im nový svet možností a príležitostí. Prajeme im veľa šťastia a úspechov. V našich srdciach budú žiť navždy ako vzácna súčasť našej školskej rodiny.

 

Fotogaléria