Prevádzka školy od 8. 2. 2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach i primátora mesta Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice  a po komunikácii so zriaďovateľom sme prijali záver, že prevádzku 4.ročníka gymnázia od pondelka 8.2.2021 NEOBNOVÍME.
Naďalej budeme pokračovať v nastavenom on-line režime.

Uvedený stav bude trvať do odvolania.
V období od 22.2. – 26.2.2021 sú jarné prázdniny. V tomto období vyučovanie nebude.

O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.