Online materiály

Milí študenti!

Na týchto odkazoch nájdete online materiály k predmetom využívajúcim informačno-komunikačné technológie na vyučovacích hodinách.

Predmet/vyučujúci

Informatika, vyučujúci: Ing. Renát Haluška