#CodeWeek

Aktuality

V rámci #CodeWeek 2021 spúšťame aktivitu

Programujeme hudbu a zvuky

v termíne 11. 10. – 24. 10. 2021.

Hlavným zámerom aktivity je vytvoriť a na Scratch cloude publikovať zbierku hudobných a zvukových projektov naprogramovaných v Scratchi (pesničiek, príbehov, hier, živých obrazov, pomôcok, …).

Autormi projektov môžu byť žiaci od základnej až po vysokú školu, či ich učitelia. Výsledné projekty účastníkov sú publikované v Scratch štúdiu Programujeme hudbu a zvuky na adrese https://scratch.mit.edu/studios/30389418.

 

Archív

V rámci #CodeWeek2020 sme sa zapojili v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do aktivity

Programujeme vedecký humor

Hlavným zámerom aktivity bolo vytvoriť a na webe publikovať zbierku rôznych foriem originálneho vedeckého humoru naprogramovaného v Scratchi (vtipov, úloh, učiva, pomôcok, príbehov/rozprávok, …). Tvorcami humoru môžu byť žiaci od základnej až po vysokú školu, ich učitelia alebo rodičia.

Viac informácií: https://humor.ics.upjs.sk/ a na hodinách informatiky.

Informácie o našej aktivite

Naše projekty:

Vladimíra Hudová, žiačka 2.Ag – Vtip

Kiara Koščová, žiačka 2.Ag – Chemický vtip

Mária Vavrová, učiteľ; Beáta Guteková, učiteľ – Na hodine informatiky