Kalendár

Kalendár aktivít

mesiac dátum aktivita
september 03.09.-05.09.2018 Duchovná obnova pre študentov gymnázia na Drienici
7.9.2018 Slávnosť sv. Košických mučeníkov
7.9.2018 Jesenné účelové cvičenie
7.9.2018 Prednáška JCDr. Petra Sykoru
11.9.2018 Plenárne a triedne rodičovské spoločenstvá
október Imatrikulácia študentov gymnázia
Duchovná obnova žiakov 5.-7. ročníka
13.10.2018 Stužková slávnosť v GES
Deň starých rodičov
31.10.2018 Jesenné prázdniny
november 2.11.2018 Jesenné prázdniny
Duchovné obnovy 8.-9.ročník
13.11.2018 1/4 klasifikačná porada
15.11.2018 Rodičovské združenie
21.11.2018 Testovanie 5
21.11.2018 Deň otvorených dverí na gymnáziu
30.11.2018 Výroba adventných vencov
december 5.12.2018 Adventná beseda
12.12.2018 Adventná beseda
19.12.2018 Vianočná akadémia
január 17.1.2019 Rodičovské združenie
28.1.2019 Polročná klasifikačná porada
26.1.2019 Ples v hoteli Centrum
30.1.2019 Karneval pre ZŠ
31.1.2019 Polročný výpis klasifikácie
február 1.2.2019 Polročné prázdniny 01.02.2019
11.02.-15.02.2019 Lyžiarsky kurz
18.02.-22-02.2019 Jarné prázdniny
marec Deň otvorených dverí na ZŠ
12.03.-14.03.2019 EČ a PF IČ MS 2019
apríl 3.4.2019 Testovanie 9
05.04.-06.04.2019 Zápis žiakov do ZŠ
9.4.2019 3/4 ročná klasifikačná porada
11.4.2019 Rodičovské združenie
18.04.-23.04.2019 Veľkonočné prázdniny

Zmena programu vyhradená.