Kalendár

KALENDÁR PODUJATÍ NA OBDOBIE DO KONCA JANUÁRA 2020

NÁZOV AKCIE DÁTUM ČAS KOMPETENCIE
Rodičovské združenie 14.11.2019 15.00 – 17.30 h. Účasť rodičov nutná
Tanečné divadlo ATAK 15.11.2019 Odchod zo školy o 11.45 h. Historická radnica, Hlavná 59, Vstupné 1 euro. Z: tr. Uč.
Stužková slávnosť 16.11.2019 16.00 – 4.Ag
Akcia Anjelik 28.11.2019 9.40 h. Ťahanie anjelikov, zabezpečuje študentská rada
Viazanie adventných vencov 29.11.2019 15.30 – 18.30 h. Každá trieda aspoň jeden veniec
Požehnanie adventných vencov 2.12.2019 Počas veľkej prestávky Z každej triedy 2 zástupcovia donesú veniec do kaplnky
Pro Educo 4.12. a 5.12. 8.30 – 15.00 h. Steel Aréna v Košiciach. Dohodneme účasť a formu.
Adventná beseda s Jozefom Marettom 4.12.2019 16.30 – 18.00 h. 3.Ag
Rorátna sv. omša 5.12.2019 6.15 h. 2.Ag
Rorátna sv. omša 6.12.2019 6.15 h.
Slávnosť Nepoškvrneného počatia P. Márie 9.12.2019 8.30 h. Sv. omša v kostole. Po nej vyučovanie.
Deň otvorených dverí 10.12.2019 10.00 – 16.00 h. všetci
Beseda s Juniorom 11.12.2019 cca. 10.00 h. dohodneme
Adventná beseda s Petrom Gombitom – kňaz a maratónsky bežec 11.12.2019 16.30 – 18.00 h. 1.Ag
Rorátna sv. omša 12.12.2019 6.15 h. 4.Ag
Rorátna sv. omša 13.12.2019 6.15 h.
Študentská kapustnica a ukončenie akcie Anjelik 18.12.2019 14.15 h.
Vianočná akadémia 18.12.2019 16.00 – 19.00 h.
Ples 25.01.2020 18.30 – 03.00 h. Hotel Košice – 28 eur
Ukončenie klasifikácie I. polrok 27.01.2020
Deň stredoškoláka 30.01.2020 09.00 – 12.00 h.
Cestovateľský deň upresníme
Prosíme a žiadame o: ·      včasný príchod na vyučovanie

·      nerušenie počas vyučovania

·      kontrolu skriniek a nosenie prezuviek

·      zdvorilé správanie ku všetkým

 

Zmena programu vyhradená.