Výsledky prijímacieho konania | ďalšie kolo

Vážení uchádzači, vážení zákonní zástupcovia,

na základe výsledkov prijímacieho konania v ďalšom kole uverejňujeme v súlade s legislatívnymi termínmi výsledky prijímacieho konania v študijnom odbore 7902 J gymnázium pre školský rok 2024/2025. Prosíme, aby ste nám do dvoch pracovných dní prostredníctvom elektronickej platformy EduPage potvrdili nástup.

kód žiaka test z MAT test zo SJL celkový počet bodov v prijímacom konaní prijímaciu skúšku vykonal úspešne/neúspešne výsledok prijímacieho konania poznámky
68KC2 26 30 402 úspešne prijatý/á
53PL4 24 30 392 úspešne prijatý/á
89SL2 16 22 357 úspešne prijatý/á
67LE4 32 32 307 úspešne prijatý/á
84FB7 26 18 272 úspešne prijatý/á
44MP9 22 17 261 úspešne prijatý/á
56NW1 31 18 260 úspešne prijatý/á
87ED2 30 19 257 úspešne prijatý/á
89AM7 15 20 246 úspešne prijatý/á
11ZW4 26 24 209 úspešne prijatý/á
58KK8 29 22 158 úspešne prijatý/á
44BF9 0 0 312 nezúčastnil/a sa neprijatý/á
44FJ4 0 0 231 nezúčastnil/a sa neprijatý/á
45EP7 O 0 172 nezúčastnil/a sa neprijatý/á

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na office@gkmke.sk alebo telefonicky na čísle 0911 872 801.

V prípade potvrdenia nástupu na štúdium budete kontaktovaní vo veci výberu druhého cudzieho jazyka (z ponuky jazykov: nemecký, francúzsky, taliansky), výberu voliteľného predmetu a voľby ISIC karty (tá je za úhradu 25 eur). Len dodáme, že hlavným cudzím jazykom je anglický jazyk.