Výsledky prijímacieho konania 2024

Milí uchádzači, vážení rodičia,

výsledky prijímacieho konania na gymnázium (odbor 7902 J) pre školský rok 2024/2025 sú zverejnené v nasledujúcej tabuľke.

Informácia o prijatí uchádzača v zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu (17. máj 2024) sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí. Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní (aktuálne je to najneskôr do stredy, 22. mája 2024); ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Až po doručení písomného potvrdenia o nastúpení riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia (prijatia na štúdium).

p.č. kód žiaka celkový počet bodov v prijímacom konaní prijímaciu skúšku vykonal úspešne/neúspešne výsledok prijímacieho konania poznámky
1 98AP7 450 úspešne prijatý/á prijatý bez prijímacích skúšok
2 16WS1 450 úspešne prijatý/á prijatý bez prijímacích skúšok
3 28KW2 425 úspešne prijatý/á prijatý bez prijímacích skúšok
4 28RZ4 410 úspešne prijatý/á prijatý bez prijímacích skúšok
5 68AH8 458 úspešne prijatý/á
6 77EG9 450 úspešne prijatý/á
7 16PE6 446 úspešne prijatý/á
8 59XH7 440 úspešne prijatý/á
9 12PQ5 432 úspešne prijatý/á
10 92XJ4 420 úspešne prijatý/á
11 31BB2 395 úspešne prijatý/á
12 79EN9 378 úspešne prijatý/á
13 83QM4 362 úspešne prijatý/á
14 65JM8 352 úspešne prijatý/á
15 61WA6 345 úspešne prijatý/á
16 97SZ4 340 úspešne prijatý/á
17 46XP1 332 úspešne prijatý/á
18 76RP4 330 úspešne prijatý/á
19 98GH6 312 úspešne prijatý/á
20 61GQ2 302 úspešne prijatý/á
21 89PZ6 296 úspešne prijatý/á
22 85MY7 292 úspešne prijatý/á
23 92KK9 290 úspešne prijatý/á
24 45DB5 290 úspešne prijatý/á
25 53JG8 274 úspešne prijatý/á
26 14SP2 261 úspešne prijatý/á
27 42HH1 241 úspešne prijatý/á
28 52NS3 237 úspešne prijatý/á
29 43SJ7 234 úspešne prijatý/á
30 91AP3 230 úspešne prijatý/á
31 55FC1 227 úspešne prijatý/á
32 91ME8 172 úspešne prijatý/á
33 98LA8 256 neúspešne neprijatý/á
34 55BW4 210 neúspešne neprijatý/á
35 47DD2 198 neúspešne neprijatý/á
36 15AG2 176 neúspešne neprijatý/á
37 34WK9 128 neúspešne neprijatý/á