Prípravný kurz pred ďalším kolom prijímacích skúšok

Milí uchádzači, vážení rodičia,

pred ďalším kolom prijímacích skúšok ponúkame pre uchádzačov prípravný kurz, ktorý sa uskutoční v utorok 11.06.2024 v čase od 14.00 do 15.45 h. v našich priestoroch. Cieľom prípravného kurzu je pripraviť uchádzačov na typové úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry i odbúrať stres a akúkoľvek obavu pred ďalším kolom prijímacích skúšok, keďže uchádzač už môže podať len jednu prihlášku.

Ak máte záujem o prípravný kurz, prosíme, aby ste nám to najneskôr do 06.06.2024 potvrdili buď vyplnením formulára „prípravný kurz”, alebo emailom na office@gkmke.sk. Na základe celkového počtu prihlásených rozhodneme, či sa kurz uskutoční a v pondelok 10.06. Vám potvrdíme jeho konanie. Poplatok za kurz je 15 eur a hradí sa hotovostne na sekretariáte školy v deň konania kurzu. Každý si zaslúži druhú šancu a veríme, že sa Vám to podarí.

Program kurzu:

  • 14.00 h. príprava na prijímacie skúšky z matematiky
  • 14.50 h. príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
  • 15.45 h. záver kurzu

Tešíme sa na stretnutie!