Oznam o dátume zverejnenia výsledkovej listiny z prijímacích skúšok

Milí uchádzači, vážení rodičia,

na základe Usmernenia k prijímaciemu konaniu pre SŠ na školský rok 2022/2023 oznamujeme, že výsledková listina z prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 s poradím uchádzačov bude zverejnená dňa 18.05.2022.