Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Vážení rodičia, milí uchádzači!

Ponúkame Vám možnosť prípravného kurzu na prijímacie skúšky na gymnázium, ktorý sa uskutoční v pondelok 08.04.2019 od 15.00 h. na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov na Čordákovej 50 v Košiciach. Obsahom kurzu je zopakovať učivo a priblížiť okruhy úloh, ktoré sa objavujú na písomných prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Kurz povedú učitelia slovenského jazyka a literatúry a matematiky podľa časového rozvrhu. V priebehu popoludnia tak máte možnosť prejsť okruhy úloh písomných prijímacích skúšok na gymnázium.
15.00 h. slovenský jazyk a literatúra
16.15 h. prestávka
16.25 h. matematika
17.40 h. záver
Poplatok za kurz je 10 eur a uhrádza sa hotovostne na sekretariáte pred začiatkom kurzu alebo bezhotovostne prevodom na účet SK62 0200 0000 0031 6241 1455 a do poznámky k identifikácii platby treba uviesť meno a priezvisko študenta.

Prihlasovanie prebieha tým, že napíšete krátky oznam o prihlásení žiaka na zastupca.gkm@gmail.com najneskôr do 04.04.2019. Kurz sa bude konať ak sa prihlási aspoň päť záujemcov.

Kurz sa koná po termíne Testovania 9 a chceme eliminovať akékoľvek napätie súvisiace s prechodom na strednú školu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na stretnutie.